الفبای سفر
الفبای سفر
تور مارماریس 18 خرداد 1403 (مستقیم دالامان)

تور مارماریس 18 خرداد 1403 (مستقیم دالامان)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
مارماریس ، فرودگاه دالامان
Aircraft - Meraj Air (Economy)
alefbatour
مارماریس ، فرودگاه دالامان
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - Meraj Air (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  37,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000تومان
رو به دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  64,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000تومان
بانگلو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  48,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  68,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
دلوکس
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  49,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  68,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  50,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  70,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  70,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  53,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  75,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  56,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  79,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
دلوکس رو به دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  58,900,000تومان
  57,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  82,700,000تومان
  80,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,100,000تومان
  32,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000تومان
  16,900,000تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  58,900,000تومان
  57,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
فمیلی روم 4نفره
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  60,500,000تومان
  58,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  85,400,000تومان
  82,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,900,000تومان
  32,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000تومان
  16,900,000تومان
لند ویو
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  59,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  84,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000تومان
بانگلو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  61,100,000تومان
  59,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
فمیلی روم 4نفره
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  62,600,000تومان
  60,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  88,700,000تومان
  86,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,800,000تومان
  33,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000تومان
  16,900,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  60,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  86,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  63,200,000تومان
  61,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  89,500,000تومان
  86,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,900,000تومان
  33,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000تومان
  16,900,000تومان
BEACH FRONT SEA VIEW
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  64,600,000تومان
  62,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  92,100,000تومان
  89,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,600,000تومان
  34,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000تومان
  16,900,000تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  63,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  90,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  63,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  90,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000تومان
کلاب روم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  64,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  92,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  66,900,000تومان
  64,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  95,600,000تومان
  92,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
رو به باغ
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  66,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  95,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  36,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  67,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  95,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  70,000,000تومان
  67,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  100,500,000تومان
  97,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
رو به دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  71,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  101,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  71,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  103,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000تومان
لند ویو