الفبای سفر
الفبای سفر
تور مارماریس 11 خرداد 1403 (مستقیم دالامان)

تور مارماریس 11 خرداد 1403 (مستقیم دالامان)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
مارماریس ، فرودگاه دالامان
Aircraft - Meraj Air (Economy)
alefbatour
مارماریس ، فرودگاه دالامان
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - Meraj Air (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  44,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  56,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  59,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000تومان
رو به دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  53,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  71,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000تومان
بانگلو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  74,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
دلوکس
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  74,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  56,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  76,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  58,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  77,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  61,000,000تومان
  59,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
فمیلی روم 4نفره
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  59,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  81,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  62,900,000تومان
  61,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  85,400,000تومان
  82,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  38,500,000تومان
  37,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,600,000تومان
  22,900,000تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  62,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  85,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
دلوکس رو به دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  65,700,000تومان
  63,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  88,200,000تومان
  85,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  38,500,000تومان
  37,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,600,000تومان
  22,900,000تومان
لند ویو
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  63,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  88,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000تومان
بانگلو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  67,200,000تومان
  65,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  92,200,000تومان
  89,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  40,200,000تومان
  38,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,600,000تومان
  22,900,000تومان
BEACH FRONT SEA VIEW
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  67,300,000تومان
  65,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
فمیلی روم 4نفره
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  65,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  90,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  67,600,000تومان
  65,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  92,900,000تومان
  90,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
رو به باغ
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  67,700,000تومان
  65,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  91,400,000تومان
  88,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,300,000تومان
  38,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,600,000تومان
  22,900,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  66,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  91,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  41,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  69,700,000تومان
  67,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  94,700,000تومان
  91,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  40,100,000تومان
  38,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,600,000تومان
  22,900,000تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  67,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  94,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  40,290,000تومان