الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری آلانیا 30 فروردین 1403 (تابان)

تور لحظه آخری آلانیا 30 فروردین 1403 (تابان)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
آلانیا ، فرودگاه قاضی پاشا
Aircraft - تابان (Economy)
alefbatour
آلانیا ، فرودگاه قاضی پاشا
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - تابان (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,900,000تومان
  23,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,200,000تومان
  30,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,100,000تومان
  18,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000تومان
  14,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,700,000تومان
  24,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,700,000تومان
  35,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,000,000تومان
  19,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000تومان
  14,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  39,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  38,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  39,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  42,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  42,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  44,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  43,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  48,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  35,900,000تومان
  34,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  52,400,000تومان
  50,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,500,000تومان
  24,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000تومان
  14,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  50,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  35,900,000تومان
  34,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,500,000تومان
  51,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,700,000تومان
  23,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000تومان
  14,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  38,500,000تومان
  37,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  54,600,000تومان
  53,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,700,000تومان
  25,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000تومان
  14,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  37,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  38,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  57,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,700,000تومان
  39,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  62,400,000تومان
  60,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,000,000تومان
  26,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000تومان
  14,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,900,000تومان
  39,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  61,300,000تومان
  59,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,000,000تومان
  27,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000تومان
  14,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  71,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  49,900,000تومان
  48,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  67,300,000تومان
  65,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  49,900,000تومان
  48,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000تومان
  14,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  56,800,000تومان
  55,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  81,800,000تومان
  79,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,900,000تومان
  34,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000تومان
  14,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  68,300,000تومان
  66,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  100,200,000تومان
  97,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  41,700,000تومان
  40,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000تومان
  14,990,000تومان
STD
آفر ویژه

اطلاعات تور

توضیحات

تور آلانیا از تهران 7 شب و 8 روز ارزان قیمت ویژه بهار+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز تابان✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

مجری مستقیم تور آلانیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آلانیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آلانیا


***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook