الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری مارماریس 31 فروردین 1403 (مستقیم دالامان)

تور لحظه آخری مارماریس 31 فروردین 1403 (مستقیم دالامان)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
مارماریس ، فرودگاه دالامان
Aircraft - Meraj Air (Economy)
alefbatour
مارماریس ، فرودگاه دالامان
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - Meraj Air (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  37,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
بانگلو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  41,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  44,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
بانگلو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  48,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  48,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  48,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  35,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  51,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  35,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  51,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  37,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  54,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  38,700,000تومان
  37,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
فمیلی روم 4نفره
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  38,700,000تومان
  37,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
فمیلی روم 4نفره
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  37,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  51,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  37,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  54,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
کلاب روم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,200,000تومان
  38,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  57,600,000تومان
  55,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,300,000تومان
  20,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
لند ویو
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  54,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  54,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  58,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  42,700,000تومان
  41,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  61,300,000تومان
  59,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,100,000تومان
  21,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
استاندارد
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  58,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  61,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  44,300,000تومان
  42,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  64,100,000تومان
  62,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,800,000تومان
  22,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  45,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  65,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,800,000تومان
  46,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  69,600,000تومان
  67,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,100,000تومان
  23,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
سوپریور
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  70,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  70,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
ADULT ONLY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  70,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
استاندارد
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  49,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  71,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
کلاب روم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  74,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
POOL ACCESS STAIRS