الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری آنتالیا 23و24 فروردین 1403

تور لحظه آخری آنتالیا 23و24 فروردین 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
آنتالیا ، فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
Aircraft - پگاسوس (Economy)
alefbatour
آنتالیا ، فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - پگاسوس (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  38,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  38,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,800,000تومان
  26,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,300,000تومان
  39,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,600,000تومان
  20,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,200,000تومان
  27,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  41,100,000تومان
  39,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,800,000تومان
  18,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  41,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,400,000تومان
  28,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  43,400,000تومان
  42,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,400,000تومان
  18,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
آفر ویژه