الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری مارماریس 24فروردین 1403 (مستقیم دالامان)

تور لحظه آخری مارماریس 24فروردین 1403 (مستقیم دالامان)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
مارماریس ، فرودگاه دالامان
Aircraft - Meraj Air (Economy)
alefbatour
مارماریس ، فرودگاه دالامان
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - Meraj Air (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
BANGLOW FAMILY 2+2
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
بانگلو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
FAMILY: 2+2 OR 3+1
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,160,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
فمیلی روم 4نفره
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  48,440,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
بانگلو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
LARGE ROOM 2+2
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  39,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,140,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
استاندارد
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  52,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
STD
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  42,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
استاندارد
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  43,880,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  56,360,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  56,360,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  44,480,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
FAMILY: 2+2 OR 3+1
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,580,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
فمیلی روم 4نفره
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  51,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,560,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  50,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
استاندارد
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  38,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  55,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  38,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  43,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  60,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
استاندارد
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  43,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  61,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
استاندارد
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  44,480,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  69,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
کلاب روم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  45,470,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
فمیلی روم 4نفره
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,180,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  74,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  66,460,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  49,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  77,640,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
استاندارد
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  49,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  70,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
POOL ACCESS STAIRS
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  72,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
POOL DIRECT
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  61,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  87,430,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
استاندارد
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  65,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  93,820,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
RIVER VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  68,480,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  98,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000تومان
دید مستقیم دریا

اطلاعات تور

توضیحات

تور مارماریس از تهران + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.

درصورت درخواست صندلی بیزینس کلاس مبلغ 4میلیون به پکیج اضافه میشود.

.

استخر روباز + پارک آبی آبگرم:  هتل لیبرتی

.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد.


*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook