بخشنامه شرایط کنسلی الفبای سفر

بخشنامه شرایط کنسلی الفبای سفر

مفاد بخشنامه شرایط کنسلی الفبای سفر

با اهداء سلام خدمت تمامی همکاران و مسافرین محترم شرکت الفبای سفر

با شیوع ویروس کووید19 (کرونا) در کشور عزیزمان و پیرو آن ایجاد شرایط حاد در جامعه و کنسل شدن پروازها و بسته شدن مرزها و... آژانس الفبای سفر شرایط کنسلی خود را به صورت ذیل خدمت شما عزیزان اعلام میدارد.

کنسلی ها به 2 بخش کلی ذیل تقسیم میگردد:
الف: قراردادهای 5 اسفندو قبل از آن
ب: قراردادهای بعد از تاریخ 5 اسفند

الف) قراردادهای 5 اسفند و قبل از آن:
     1- ثبت نام تورهای داخلی و خارجی:
تورهای داخلی:
 تمامی هزینه های دریافتی از ثبت نام کننده ها پس از کنسل کردن , بدون کسر هزینه طی مدت 15 الی 20 روز کاری مسترد می گردد.

تورهای خارجی:
تمامی هزینه های دریافتی از ثبت نام کننده ها پس از کنسل کردن ( به غیر از هزینه ویزا – در صورت صدور – وپرواز داخلی شهرها یا قطار داخلی) به مسافرین و ثبت نام کننده ها طی مدت 15 الی 20 روز کاری مسترد می گردد و تمامی تورهای انجام شده توسط این شرکت بدون جریمه پرواز و یا نوشوء هتل می باشد.

   2- قرارداد پروازهای داخلی و خارجی:
تمامی قراردادها در صورت تمایل مسافر کنسل و تمامی مبالغ اخذ شده به همکاران و مسافرین مسترد میگردد. شایان ذکر است پس از کنسل کردن قرارداد مبلغ طی مدت 15 الی 20 روز کاری به مسافرین عودت داده میشود.

   3- قرارداد هتلهای داخلی و خارجی:
هتلهای داخلی:
             هیچگونه جریمه ای نداشته و تمام مبالغ به مسافرین طی 15 الی 20 روز کاری مسترد میگردد.
هتلهای خارجی:
             همانطور که مستحضر هستید قوانین کنسلی در هتلهای خارجی بر اساس قوانین موجود در کشور مقصد میباشد لذا کنسل کردن هتلها با شرایط موجود دارای جریمه میباشد و شرکت الفبای سفر در گام نخست تمام تلاش خود در جهت استرداد کامل مبلغ و یا کاهش جریمه ها برای شما عزیزان ثبت نام کننده انجام خواهد داد و در صورت اخذ هرگونه جریمه مستندات قابل استعلام به مسافرین ارائه خواهد گردید. استرداد مبالغ دریافتی از طرف الفبای سفر ظرف مدت زمان 15 الی 20 روز کاری به حساب ثبت نام کننده ها واریز میگردد.

ب) قراردادهای ثبت نامی بعد از 5 اسفند:
   1- تورهای خارجی
در صورت ثبت نام مسافرین جهت استفاده از تورهای خارجی الفبای سفر بعد از تاریخ 5 اسفندماه در صورت قابل اجرا بودن تور (مانند آزاد بودن رفت و آمد , باز بودن مرزها , اخذ روادید و...) تورها قابل کنسل نبوده و در صورت کنسلی طبق قوانین سازمان میراث فرهنگی با ثبت نام کننده عمل میگردد.

    2- تورهای داخلی
در صورت قابل انجام بودن سفرها , کنسل کردن تور , دارای جرائم کنسلی که در قوانین سازمان میراث فرهنگی ذکر گردیده میباشد.
در صورت کنسل شدن پرواز از سمت ایرلاین , مسافر موظف به استفاده از پرواز جایگزین میباشد و آژانس الفبای سفر موظف به تامین جایگزین بدون اخذ هیچگونه مبلغ مازاد میباشد.

    3- پرواز:
قوانین کنسلی پرواز بر اساس قوانین صادره از سازمان هواپیمایی کشوری میباشد.

     4- هتل:
قوانین کنسلی هتل مطابق با قوانین کنسلی اعلام شده توسط هتل میباشد.
شایان ذکر است مبلغ اخذ شده , پس از کنسل کردن قراداد , طی مدت 24 ساعت کاری به ثبت نام کننده مسترد می گردد.

(مهم) تبصره: 
شایان ذکر است تورهای ثبت نام شده پس از 5 اسفند در مسیر ترکیه ( شهرهای : استانبولآنتالیاآلانیا مارماریسکوش آداسی ) در صورت تمایل مسافر به کنسل کردن ( یک هفته قبل از پرواز) هیچ گونه جریمه پروازی و یا نوشوء هتل از مسافرین اخذ نمی گردد.

با آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما عزیزان و خانواده های محترمتان
الفبای سفر پارسیان

6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt