هزینه استفاده از جایگاه تشریفاتی اختصاصی

هزینه استفاده از جایگاه تشریفاتی اختصاصی

هزینه استفاده از جایگاه تشریفاتی اختصاصی

مسافرین

مسافر بزرگسال (هر نفر) : 300.000 تومان                    INF  : رایگان

مستقبلین / مشایعین

هر نفر : 140.000 تومان

ویزای بین فرودگاهی

هزینه ویزای مسافر : 140.000 تومان

هزینه اجاره سوئیت

6 ساعت

1 نفر : 160.000 تومان                           2 نفر : 195.000 تومان

12 ساعت

1 نفر : 255.000 تومان                           2 نفر : 295.000 تومان

24 ساعت

1 نفر : 370.000 تومان                           2 نفر : 410.000 تومان

هزینه استفاده از پارکینگ اختصاصی

ورودیه

8.000 تومان

هر 1 ساعت توقف

12.000 تومان

بالای 12 ساعت + کارواش

13.000 تومان

24 ساعت

21.000 تومان

 

 

جهت رزرو با آقای پارسا تماس حاصل فرمایید 09353409581

6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt