در الویت قرار گرفتن اورامانات در ثبت جهانی

در الویت قرار گرفتن اورامانات در ثبت جهانی

جستجو در مجله گردشگری

تاریخ آخرین به روز رسانی: 30 اردیبهشت ، 1400

در الویت قرار گرفتن اورامانات در ثبت جهانی

معاون میراث فرهنگی، پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی تاریخی اورامانات برای این سازمان را مهم دانست و گفت: بدون مشارکت مردم امکان ثبت جهانی اورامانات وجود ندارد. در ادامه با الفبای سفر همراه باشید.

در این مقاله می‌خوانید

[ نمایش ]

معاون میراث فرهنگی، پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی تاریخی اورامانات برای این سازمان را مهم دانست و گفت: بدون مشارکت مردم امکان ثبت جهانی اورامانات وجود ندارد. در ادامه با الفبای سفر همراه باشید.

اهمیت داشتن اورامانات از لحاظ گردشگری

محمدحسین طالبیان در بازدید از منطقه اورامانات، به اهمیت منطقه اورامانات از لحاظ گردشگری اشاره کرد و افزود: سالها است در کردستان و کرمانشاه موضوع ثبت جهانی منظر فرهنگی تاریخی اورامانات را پیگیری کرده و این منطقه برای سازمان میراث فرهنگی اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی با اشاره به اینکه بدون مشارکت مردم امکان ثبت جهانی اورامانات وجود ندارد افزود: نمای تعدادی از ساختمان‌های روستاهای منطقه اورامانات  به همسان سازی نیازمند است که برای تکمیل پرونده اورامانات اصلاح آنها امری ضروری است.معاون سازمان میراث فرهنگی کشور با بیان اینکه برای ایجاد زیرساخت‌های لازم تدبیری باید اتخاذ شود تصریح کرد:ثبت جهانی اورامانات تنها مختص به بافت معماری منطقه نیست بلکه از منظر فرهنگی این منطقه مانند هنر، صنایع دستی، آداب و رسوم، زبان کردی، البسه محلی و… نسبت به بخش معماری منطقه به مراتب اهمیت بیشتری دارد.

وی منطقه اورامانات را از نظر جغرافیایی و استراتژیکی و مرزی بودن آن مهم دانست و تاکید کرد: گردآوری کردن پرونده برای ثبت جهانی شدن اورامانات یک تکلیف است که وظیفه آن بر عهده ما مسئولان و خدمتگزاران مردم است.
طالبیان اظهار کرد: باید مشکلات اورامانات توسط مدیر پایگاه ملی آن جز به جز پیگیری و دنبال شود و در تلاش هستیم روند گردآوری پرونده اورامات تسریع ببخشیم.( اخبار گردشگری را در الفبای سفر دنبال کنید)

اورامان کردستان،الفبای سفر

6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt