آرامگاه نادرشاه

آرامگاه نادرشاه

تاریخ آخرین به روز رسانی: 29 تیر ، 1398

آرامگاه نادرشاه

نادر شاه افشار که به نام های نادر قلی خان، نادر قلی بیگ و تهماسپ قلی خان نیز شناخته می شود بنیان گذار سلسله افشاریه و پادشاه ایران بوده است. به دلیل نبوغ جنگی نادر شاه برخی از تاریخ دانان جهان او را ناپلوئون ایران زمین و یا دومین اسکندر مقدونی می نامند. در ابتدا آرامگاه نادرشاه در زمینی به مساحت 1448 متر مربع ساخته شد و در سال 1342 افتتاح گردید. این بنا شامل کتابخانه مرکزی، تالاار اصلی که برای امور رسمی مورد استفاده قرار می گرفته است. در مجموعه باغ موزه نادری ادوات و تجهیزات جنگی مربوط به زمان قبل از میلاد مسیح نگه داری می شوند و در مورد مجسمه نادر شاه باید گفت که نادر شاه سوار بر اسب به همراه چند تن از سربازان بر روی یک حجم سنگی به دست ابولحسن صدیقی ساخته شده است.
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt