0214935
آرامگاه نادرشاه

آرامگاه نادرشاه

تاریخ آخرین به روز رسانی: 29 تیر ، 1398

آرامگاه نادرشاه

نادر شاه افشار که به نام های نادر قلی خان، نادر قلی بیگ و تهماسپ قلی خان نیز شناخته می شود بنیان گذار سلسله افشاریه و پادشاه ایران بوده است. به دلیل نبوغ جنگی نادر شاه برخی از تاریخ دانان جهان او را ناپلوئون ایران زمین و یا دومین اسکندر مقدونی می نامند. در ابتدا آرامگاه نادرشاه در زمینی به مساحت 1448 متر مربع ساخته شد و در سال 1342 افتتاح گردید. این بنا شامل کتابخانه مرکزی، تالاار اصلی که برای امور رسمی مورد استفاده قرار می گرفته است. در مجموعه باغ موزه نادری ادوات و تجهیزات جنگی مربوط به زمان قبل از میلاد مسیح نگه داری می شوند و در مورد مجسمه نادر شاه باید گفت که نادر شاه سوار بر اسب به همراه چند تن از سربازان بر روی یک حجم سنگی به دست ابولحسن صدیقی ساخته شده است.