موزه ملی تاریخ جمهوری آذربایجان

موزه ملی تاریخ جمهوری آذربایجان

تاریخ آخرین به روز رسانی: 15 بهمن ، 1396

موزه ملی تاریخ جمهوری آذربایجان

موزه ملی تاریخ جمهوری آذربایجان بزرگترین موزه این کشور است که در شهر باکو واقع شده است. سرمایه دار معروفی به نام زین‌العابدین تقی‌یف در گذشته در این ساختمان زندگی می کرده است.این موزه از بخش‌های مختلفی از جمله تاریخ مدرن، مردم‌نگاری، گروه تاریخ باستان و قرون وسطای جمهوری آذربایجان، گردش علمی، آزمایشگاه برای بازسازی موزه، صندوق سکه‌شناسی (شامل مجموعه‌ای از یوگنی پاخوموف)، طراحی هنر و کتابخانه تشکیل شده است که بیش ۲ هزار نمایشگاه  در آن برگزار می گردد.این موزه شامل 3 بخش می شود؛ بخش اول مربوط به دوران ماقبل تاریخ که  شامل اشیای قرون وسطی از جمله اشیا نظامی به همراه استخوان‌های انسان و مقبره‌ها است. بخش دوم اموال شخصی افراد مشهور آذربایجان را در بر می گیرد و در بخش سوم نیز اموال خانواده‌ی تقی‌یف به نمایش در آمده است. این موزه گنجینه ای ارزشمند است که آثار و تمدن دورهای مختلف را در خود جای داده است.

سایر هتل های باکو

6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt