قلعه‌ بلوگرادچیک Belogradchik

قلعه‌ بلوگرادچیک Belogradchik

تاریخ آخرین به روز رسانی: 12 آذر ، 1402

قلعه‌ بلوگرادچیک Belogradchik

قلعه‌ بلوگرادچیک بلغارستان Belogradchik در دامنه‌ی شمالی کوه‌های بالکان، در نزدیکی شهر بلوگرادچیک قرار دارد. این قلعه در دوره امپراتوری رومیان برای کنترل جاده ها ساخته شده  و در دوره های مختلف زمانی  از جمله بیزانس ها مورد استفاده قرار می گرفته و جزو جاهای دیدنی بلغارستان به شمار می رود. ایوان استراسیمیر در قرن چهاردهم این قلعه را گسترش داده و پادگان های گوناگونی را جلوی این بنا ایجاد کرد. در پایان قرن چهاردهم  عثمانی ها این قلعه را اشغال کرده و برای سرکوب شورش های محلی از آن استفاده می کردند. در قرن نوزدهم نیز کماکان بلوگرادچیک مورد استفاده  مقاصد نظامی و دفاعی قرار می گرفت .

آخرین باری که از قلعه برای مقاصد جنگی استفاده شد در جنگ سال 1885 بین صربستان و بلغارستان بود.این دژ روی صخره‌هایی تماشایی متعلق به توده‌ی سنگ بلوگرادچیک قرار دارد و از ماسه ‌سنگ‌هایی با شکل عجیب و صخره‌های کنگلومرایی تشکیل شده که به شکل  انسان و اشیای مختلف هستند. ارتفاع برخی از این صخره‌ها حدود ۲۰۰ متر است.

6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt