محله بستکیه دبی

محله بستکیه دبی

تاریخ آخرین به روز رسانی: 15 بهمن ، 1396

محله بستکیه دبی

محله ی بستکیه یا دبی قدیم در اواخر قرن نوزدهم ساخته شد و خانه های تاجران ایرانی و ثروتمندانی بودن که در آن مرواریدهای گرانبها و پارچه های ابریشم گران قیمت معامله می کردند. بستکیه در بخش شرقی  دبی در امتداد نهرقرار دارد با ساختمان های آهکی و مرجانی که در اطرافش واقع شده که اکثرآنها دارای برجهای بادی بوده که بصورت مناسب محفوظ می ماندند. این برج های بادی نوعی سیستم تهویه هوا داشته و بیشتر برای خانه های اولیه قدیمی مورد استفاده قرار می گرفت .
.در این منطقه گالری ماجیلیس که مجموعه ای از سرامیک ها و مبلمان های قدیمی عربی است قرار دارد همچنین محله های باریک که با معماری عربی آمیخته شده اند تاریخ قدیمی این شهر را نشان می دهد.
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt