چرا قبرس شمالی؟ (North Cyprus Tour)

این سرزمین بخش شمالی جزیره قبرس است که ترک نشین بوده و پس از حمله دولت ترکیه به قبرس در اوایل دهه 1970 از سرزمین قبرس جدا شده. زبان رسمی این کشور ترکی است. جمعیت این کشور حدود 280.000 نفر است. این کشور از پنج ایالت تشکیل شده: لفکوشا، غازی ماغوسا، گیرنه،گوزلیارت و اسکله.تور قبرس شمالی، تور قبرس ترک، تور لحظه آخری قبرس،تورهای قبرس ترک بهار و تابستان 1397،

آب و هوای قبرس شمالی