غار کاراجا Karaca Cave

تاریخ آخرین به روزرسانی : شنبه 12 خرداد 97
غار کاراجا Karaca Cave از جمله دیدنی های کوش آداسی است . در این غار رودخانه ای وجود ندارد ولی قطرات آب از میان شکافهای سقف این میچکد که انواع سنگ قطرهای زیبا را تشکیل داده است.
غار کاراجا کوش آداسی
غار کاراجا Karaca Cave از جمله دیدنی های کوش آداسی است . در این غار رودخانه ای وجود ندارد ولی قطرات آب از میان شکافهای سقف این میچکد که انواع سنگ قطرهای زیبا را تشکیل داده است.همچنین در داخل غار استخرهای تراوتن و چند حوضچه کوچک وجود دارد. هرچه بیشتر به داخل این غار برویم میزان رطوبت آن افزایش می یابد.