الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری 8شب سریلانکا 4بهمن 1402

تور لحظه آخری 8شب سریلانکا 4بهمن 1402

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :6 ساعت و 30 دقیقه
کلومبو ، فرودگاه بین‌المللی باندرانیکی
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
alefbatour
کلومبو ، فرودگاه بین‌المللی باندرانیکی
مدت پرواز :6 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۵٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۰٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۸٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۵۰٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۴۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۷٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۵۵٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۲٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۲٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۴٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۵٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۵٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۶٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۴٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۷٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۶٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۷٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۴۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۶۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۹٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۸٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۰٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۱٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۹٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۵۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۷۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۴۰٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۳٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۴٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۱٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۴٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۶٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۱٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۵۶٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۱٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۷۹٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۴٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۴۳٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۵٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۹٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۶۶٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۵٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۹۲٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵۲٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۵۰٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه

اطلاعات تور

توضیحات

تور سریلانکا از تهران ارزان قیمت ویژه زمستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز ایرعربیا✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.

آفر ویژه مسافرین ایرعربیا-رزرو بیزینس لانژ فرودگاه شارجه فقط با 2.000.000 تومان

.

***نرخ کودک زیر 2 سال 9.990.000 تومان می باشد. 

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد. 

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه جداگانه به عهده مسافر و الزامی است.

*** هزینه ویزا 60 دلار می باشد که مسافر در فرودگاه کلمبو جداگانه باید بپردازد.

.

گشت شهری کلمبو : بازدید از میدان استقلال و موزه ملی , درمسیر بازدید از فیل ھای پینوالا و باغ ادویه .
گشت شهری کندی : بازدید از باغ گیاه شناسی سلطنتی، بازار کندی، گالری جواھرات ؛ معبد دندان و نمایش رقص ھای فرھنگی سریلانکا .
گشت شهری بنتوتا : قایق سواری در رودخانه مادهو, بازدید از مراکز نگھداری لاکپشت ھا .


هزینه ورودیه گشتها بعهده مسافر میباشد


آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook