الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری آنتالیا 13 فروردین 1401

تور لحظه آخری آنتالیا 13 فروردین 1401

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
آنتالیا ، فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
Aircraft - پگاسوس (Economy)
alefbatour
آنتالیا ، فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - پگاسوس (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
net
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  10,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  10,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  11,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
FAMILY4/آبگرم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,270,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
آبگرم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  17,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  17,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  17,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  17,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان