الفبای سفر
الفبای سفر
تور کوش آداسی 9 مرداد 1400

تور کوش آداسی 9 مرداد 1400

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 40 دقیقه
، فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
Aircraft - ایرتور (Economy)
alefbatour
، فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
مدت پرواز :3 ساعت و 40 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ایرتور (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  4,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  13,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,740,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  17,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,440,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,060,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,140,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,030,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
SIDE SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,460,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,380,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,920,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
MAIN DLX LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
MAIN DLX SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,460,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,730,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,730,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,540,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,350,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,160,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,240,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,780,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,670,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
STD NO BALCONY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,670,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,940,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,480,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,560,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
SEA VIEW WITH BALCONY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,640,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,640,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,190,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کوش آداسی به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور کوش آداسی گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری کوش آداسی و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر کوش آداسی

*** نرخ کودک زیر 2 سال 790.000 تومان می باشد. 

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook