آفر تور استانبول 30 اسفند 99 (7روزه)

آفر تور استانبول 30 اسفند 99 (7روزه)

6 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
FATIH
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
AKSARAY
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
Dolapdere
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
Şişli
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
Beyoğlu
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
AKSARAY
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
Beyoğlu
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
Şişli
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
sehzadebasi
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
Şişli
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
Dolapdere
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
Şişli
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
TAKSIM/superior city
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
BOSPHORUS VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
BESIKTAS
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,990,000 تومان
BESIKTAS

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

نرخ کودک زیر 2سال 990/000 تومان میباشد.

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.

مسئولین تور

6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt