الفبای سفر
الفبای سفر
تور 6شب دبی تیر و مرداد1403

تور 6شب دبی تیر و مرداد1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
alefbatour
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۵٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۸٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۶٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۷٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۷٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۰٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۲٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۲٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۳٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۳٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۶٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۹٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۸٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۳٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۶٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۹٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۸٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۹٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۹٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۷٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۴۰٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۰٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۶٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۶٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۵۰٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۲٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۸٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۵٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۱٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۵٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۲٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۵٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۸٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۸٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۸٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵۸٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز ایرعربیا✈️ + بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

ترانسفر فرودگاهی هتل های منطقه شیخ زائد جمیرا و پالم قبل از رزرو بصورت تلفنی با کانتر مربوطه چک گردد.

.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.390.000 تومان می باشد.

*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** همراه داشتن مبلغ 3000درهم یا ارز معادل بهمراه وچرهتل + بلیط رفت و برگشت+ویزا الزامی بوده و درصورت عدم پذیرش مسافر توسط دولت امارات به دلیل کسری موارد مذکور؛ مسئولیت بعهده شخص مسافر یا آژانس درخواست کننده میباشد .

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook