موزه تمدن آناتولی

موزه تمدن آناتولی

تاریخ آخرین به روز رسانی: 21 آذر ، 1402

موزه تمدن آناتولی

موزه تمدن آناتولی در قسمت جنوبی قلعه آنکارا ترکیه قرار گرفته است. ساختمان قدیمی انبار بازار محمود پاشا در موزه تمدن آناتولی قرار دارد همچنین کاروانسرای Kurşunlu Han به دلیل اینکه آتاترک تمایل داشته که یک موزه هیتی برپا نماید در محوطه این موزه قرار گرفته است، ساختمان به وسیله حمیت ضوبیر کوشای وزیر فرهنگ زمان به این محل آورده شد. بعد از بازسازی های انجام گرفته موزه که تا سال 1968 به طول انجامید موزه تمدن آناتولی برای عموم بازگشایی شد. امروزه از کاروانسرای Kurşunlu Han به عنوان یک ساختمان اداری استفاده می شود که دارای اتاق های کاری، کتابخانه، سالن کنفرانس، آزمایشگاه و کارگاه می باشد. در ساختمان بازار قدیمی نمایشگاه هایی از باستانشناسی آناتولی برگزار می شود که این نمایشگاه ها از دوره ی پارینه سنگی شروع و تا دوره ی عصر برنز و آشوری ها ادامه دارد و بازدید از این نمایشگاه ها در تور آنکارا توصیه می شود.

آدرس موزه آناتولی 

Kale, Gözcü Sk. No:2, 06240 Ulus/Altındağ/Ankara, Turkey

درب این موزه از ساعت 8:30 صبح الی 18 بر روی بازدیدکنندگان باز می باشد. 

6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt