تور های ویژه الفبای سفر
مراکز خرید مسکو
مراکز خرید مسکومرکز خرید گوم معروف ترین فروشگاه در مسکو است. این مجموعه در میدان سرخ قرار دارد و یکی از بزرگترین مراکز خرید مسکو ومراکز خرید روسیه میباشد. ویژگی های ساختمان از عناصر معماری قرون وسطی روسیه با سقف شیشه ای و شبیه به ایستگاه های راه آهن قرن 19 لندن میباشد.مرکز خرید اروپایی:این فروشگاه بزرگ در کنار ایستگاه مترو کییفسکایا در مرکز مسکو قرار دارد. این فروشگاه محل مناسبی جهت خرید، تفریح و صرف انواع غذاها می باشد. بازار صنایع دستی ایزمایلُوا: این بازار گردشگران بسیاری را در مسکو به خود جلب می نماید. بازار ایزمایلوا با سبک سنتی روس ساخته شده است و تنها 5 دقیقه از ایستگاه مترو فاصله دارد. در این بازار می توان عروسک های چوبی روسی معروف به ماتروشکا و صنایع دستی مربوط به جنگ سرد، جواهرات ساخته شده از کهربا، یادداشت های رهبران شوروری سابق، دوربین های عکاسی و شکاری، پوست حیوانات،کلاه و شال از جنس پوست، صنایع دستی روسیه و مجموعه تابلوهای نقاشی اصل را خرید.
ادامه مطلب
مراکز خرید مسکو
مراکز خرید مسکو
مراکز خرید مسکو
01
مراکز خرید مسکومرکز خرید گوم معروف ترین فروشگاه در مسکو است. این مجموعه در میدان سرخ قرار دارد و یکی از بزرگترین مراکز خرید مسکو ومراکز خرید روسیه میباشد. ویژگی های ساختمان از عناصر معماری قرون وسطی روسیه با سقف شیشه ای و شبیه به ایستگاه های راه آهن قرن 19 لندن میباشد.مرکز خرید اروپایی:این فروشگاه بزرگ در کنار ایستگاه مترو کییفسکایا در مرکز مسکو قرار دارد. این فروشگاه محل مناسبی جهت خرید، تفریح و صرف انواع غذاها می باشد. بازار صنایع دستی ایزمایلُوا: این بازار گردشگران بسیاری را در مسکو به خود جلب می نماید. بازار ایزمایلوا با سبک سنتی روس ساخته شده است و تنها 5 دقیقه از ایستگاه مترو فاصله دارد. در این بازار می توان عروسک های چوبی روسی معروف به ماتروشکا و صنایع دستی مربوط به جنگ سرد، جواهرات ساخته شده از کهربا، یادداشت های رهبران شوروری سابق، دوربین های عکاسی و شکاری، پوست حیوانات،کلاه و شال از جنس پوست، صنایع دستی روسیه و مجموعه تابلوهای نقاشی اصل را خرید.