تور مارماریس 26و27 خرداد 1402 (پرواز مستقیم دالامان)

تور مارماریس 26و27 خرداد 1402 (پرواز مستقیم دالامان)

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA DLM
تاریخ : جمعه 1402/03/26 ساعت پرواز: 01:00
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: معراج
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه دالامان
DLM IKA
تاریخ : جمعه 1402/04/02 ساعت پرواز: 05:00
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه دالامان
شرکت حمل و نقل: معراج
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
BUNGALOW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
LAND VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
LAND VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
MAIN LAND
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
SEA SIDE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,000,407 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
LAND VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
LAND VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
SIDE SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
SIDE VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
SIDE SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
GARDEN VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
125,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
SEA VIEW
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • نتیجه منفی تست PCR
 • کارت واکسن
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • لیدر فارسی زبان

توضیحات

تور مارماریس از تهران + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.700.000 تومان می باشد. 

در صورت درخواست صندلی بیزنس مبلغ 3.000.000 تومان به پکیج اضافه می شود.

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها و ایام تعطیل 10 صبح الی 14.***


*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021


مسئولین تور

 • خانم میرحمزه
 • خانم پور حنیف
 • خانم ارجمندی
 • خانم طباطبائی
 • خانم پورصفری
 • خانم معزی
 • خانم عراقی
 • آقا لطف الهی
 • آقای قلی زاده
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt