تور لحظه آخری آنتالیا 26و27 خرداد 1402

تور لحظه آخری آنتالیا 26و27 خرداد 1402

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA AYT
تاریخ : جمعه 1402/03/26 ساعت پرواز: 04:00
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : پنجشنبه 1402/04/01 ساعت پرواز: 23:40
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
NET
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,249,700 تومان 41,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,433,700 تومان 54,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,902,700 تومان 27,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,661,700 تومان 42,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,257,700 تومان 55,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,211,700 تومان 27,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,721,700 تومان 44,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,819,700 تومان 60,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,829,700 تومان 27,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,489,700 تومان 49,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,514,700 تومان 67,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,489,700 تومان 49,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,828,700 تومان 51,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,780,700 تومان 69,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,106,000 تومان 30,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,579,700 تومان 52,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,604,700 تومان 70,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,683,700 تومان 29,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,669,700 تومان 55,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,608,700 تومان 77,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,846,700 تومان 31,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,596,700 تومان 56,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,432,700 تومان 78,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,140,000 تومان 38,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,420,700 تومان 57,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,286,700 تومان 79,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,361,700 تومان 32,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,819,700 تومان 60,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,419,700 تومان 80,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,819,700 تومان 60,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
26خرداد
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,819,700 تومان 60,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,230,700 تومان 84,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,395,700 تومان 40,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,291,700 تومان 63,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,556,700 تومان 88,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,318,700 تومان 34,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,557,700 تومان 65,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,367,700 تومان 92,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,142,700 تومان 35,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
26خرداد
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,514,700 تومان 67,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,457,700 تومان 95,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,760,700 تومان 35,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,029,700 تومان 67,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,075,700 تومان 96,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,760,700 تومان 35,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,119,700 تومان 70,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,195,700 تومان 100,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,378,700 تومان 36,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,119,700 تومان 70,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,225,700 تومان 101,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,996,700 تومان 36,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,840,700 تومان 71,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,152,700 تومان 102,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,996,700 تومان 36,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,943,700 تومان 71,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,049,700 تومان 101,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,893,700 تومان 36,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
SEA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
SEA SIDE
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,973,700 تومان 72,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,109,700 تومان 103,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,511,700 تومان 37,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,179,700 تومان 72,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,418,700 تومان 104,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,522,000 تومان 37,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,488,700 تومان 73,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,624,700 تومان 104,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,511,700 تومان 37,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
DLX
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,136,700 تومان 74,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
110,302,700 تومان 107,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,026,700 تومان 37,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
DLX SEA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
124,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
129,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
95,470,700 تومان 92,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
139,863,700 تومان 135,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,309,700 تومان 43,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
93,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
137,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,706,700 تومان 93,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
142,026,700 تومان 137,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,824,700 تومان 44,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
98,766,700 تومان 95,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
145,322,700 تومان 141,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,545,700 تومان 45,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
119,160,700 تومان 115,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
177,664,700 تومان 172,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,137,700 تومان 51,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
127,194,700 تومان 123,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
190,951,700 تومان 185,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,021,700 تومان 54,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
149,957,700 تومان 145,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
227,207,700 تومان 220,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
63,643,700 تومان 61,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
153,150,700 تومان 148,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
232,460,700 تومان 225,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
64,673,700 تومان 62,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
26خرداد
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
200,736,700 تومان 194,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
308,474,700 تومان 299,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
80,535,700 تومان 78,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 • نتیجه منفی تست PCR
 • کارت واکسن
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات

توضیحات

تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا .

***کودک بالای 6 سال در هتل های رویال وینگز و کودک بالای 10 سال در هتل کنکورد بزرگسال محسوب میشود.

***همراه داشتن تست منفی pcr با اعتبار 48 ساعت یا کارت واکسن(2 دوز کامل) واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد،الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09126337311 آقای لطفیان تماس حاصل فرمایید.
*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021


مسئولین تور

 • آقای هندی
 • خانم میرحمزه
 • خانم پور حنیف
 • خانم طباطبائی
 • خانم پورصفری
 • خانم معزی
 • خانم عراقی
 • خانم رحیمی
 • آقای قلی زاده
 • خانم تاجیک
 • آقای حسینی
 • آقای معصومی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt