تور 6شب آنتالیا 24و25و26 فروردین 1402

تور 6شب آنتالیا 24و25و26 فروردین 1402

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA AYT
تاریخ : شنبه 1402/01/26 ساعت پرواز: 05:00
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : جمعه 1402/02/01 ساعت پرواز: 23:40
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
NET
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,503,700 تومان 23,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,095,700 تومان 30,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,995,000 تومان 16,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,636,700 تومان 24,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,743,700 تومان 31,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,396,700 تومان 16,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,859,700 تومان 28,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,189,700 تومان 39,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,838,700 تومان 18,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,404,700 تومان 30,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,910,700 تومان 40,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,250,700 تومان 18,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,434,700 تومان 31,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,558,700 تومان 42,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,494,700 تومان 33,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,060,700 تومان 45,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,383,700 تومان 19,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,700,700 تومان 33,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,309,700 تومان 43,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,383,700 تومان 19,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,833,700 تومان 34,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,223,700 تومان 47,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,795,700 تومان 20,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,893,700 تومان 36,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,622,700 تومان 51,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,099,700 تومان 36,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,622,700 تومان 51,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,516,700 تومان 20,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,953,700 تومان 38,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,506,700 تومان 53,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,031,700 تومان 21,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
SEA/آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,601,700 تومان 40,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,184,700 تومان 56,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
DLX/آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,249,700 تومان 41,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,862,700 تومان 59,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,164,700 تومان 22,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
DLX SEA/آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,901,700 تومان 50,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,870,700 تومان 72,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,151,700 تومان 25,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,256,700 تومان 78,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,838,700 تومان 118,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,936,700 تومان 34,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,599,700 تومان 86,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
135,228,700 تومان 131,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,717,700 تومان 37,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,865,700 تومان 89,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
138,627,700 تومان 134,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,438,700 تومان 38,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
آبگرم

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 • نتیجه منفی تست PCR
 • کارت واکسن
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات

توضیحات

تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا .

***کودک بالای 6 سال در هتل های رویال وینگز و کودک بالای 10 سال در هتل کنکورد بزرگسال محسوب میشود.

***همراه داشتن تست منفی pcr با اعتبار 48 ساعت یا کارت واکسن(2 دوز کامل) واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد،الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09126337311 آقای لطفیان تماس حاصل فرمایید.
*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021


مسئولین تور

 • آقای هندی
 • خانم میرحمزه
 • خانم پور حنیف
 • خانم پورصفری
 • خانم معزی
 • خانم عراقی
 • خانم رحیمی
 • خانم بیاتی
 • آقای قلی زاده
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt