تور لحظه آخری 6شب آنتالیا نوروز 1402

تور لحظه آخری 6شب آنتالیا نوروز 1402

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA AYT
تاریخ : شنبه 1402/01/12 ساعت پرواز: 05:10
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : جمعه 1402/01/18 ساعت پرواز: 23:40
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
NET
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,750,000 تومان 25,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,288,700 تومان 33,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,431,850 تومان 17,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,799,700 تومان 26,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,019,100 تومان 34,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,754,500 تومان 20,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,799,700 تومان 26,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,614,700 تومان 37,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم/MAIN
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,864,850 تومان 28,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,030,950 تومان 38,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,151,050 تومان 20,535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,979,700 تومان 32,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,957,700 تومان 45,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,855,700 تومان 22,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,936,700 تومان 34,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
تومان
FAMILY 4PAX/آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,039,700 تومان 34,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,180,700 تومان 49,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,061,700 تومان 22,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم/LAND
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,069,700 تومان 35,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,129,200 تومان 49,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,018,700 تومان 24,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,099,700 تومان 36,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,322,200 تومان 52,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,194,700 تومان 23,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم/SIDE.SEA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,487,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,644,700 تومان 38,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,948,700 تومان 55,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,812,700 تومان 24,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم/SEA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,189,700 تومان 39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,412,200 تومان 55,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,284,700 تومان 26,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,734,700 تومان 41,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,038,700 تومان 58,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,902,700 تومان 27,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
SEA/آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,279,700 تومان 42,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,665,200 تومان 60,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,147,200 تومان 30,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
DLX/آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,824,700 تومان 44,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,291,700 تومان 63,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,138,700 تومان 28,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
DLX SEA/آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,725,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم/SEA.SIDE
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,034,700 تومان 51,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,264,550 تومان 75,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,415,000 تومان 30,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,457,000 تومان 51,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,619,000 تومان 77,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,028,750 تومان 30,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم/LUXURY LAND
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,536,700 تومان 54,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
تومان
آبگرم/INFINITY BY POOL/4PAX
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,607,000 تومان 56,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,870,200 تومان 84,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,371,100 تومان 33,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,656,700 تومان 58,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,359,200 تومان 90,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,296,300 تومان 36,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,055,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم/JADE ROOM
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,727,300 تومان 93,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
149,288,200 تومان 144,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,675,100 تومان 50,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 • نتیجه منفی تست PCR
 • کارت واکسن
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات

توضیحات

تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا .

در صورت درخواست پرواز قاضی پاشا تور شامل 2 میلیون تومان کاهش نرخ دارد

***کودک بالای 6 سال در هتل های رویال وینگز و کودک بالای 10 سال در هتل کنکورد بزرگسال محسوب میشود.

***همراه داشتن تست منفی pcr با اعتبار 48 ساعت یا کارت واکسن(2 دوز کامل) واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد،الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09126337311 آقای لطفیان تماس حاصل فرمایید.
*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021


مسئولین تور

 • آقای هندی
 • خانم میرحمزه
 • خانم پور حنیف
 • خانم پورصفری
 • خانم معزی
 • خانم عراقی
 • خانم رحیمی
 • خانم بیاتی
 • آقای قلی زاده
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt