تور لحظه آخری آنتالیا 28 اسفند 1401 (قاضی پاشا)

تور لحظه آخری آنتالیا 28 اسفند 1401 (قاضی پاشا)

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA GZP
تاریخ : يكشنبه 1401/12/28 ساعت پرواز: 05:00
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه قاضی پاشا
GZP IKA
تاریخ : شنبه 1402/01/05 ساعت پرواز: 23:59
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه قاضی پاشا
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
NET
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,064,500 تومان 31,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,307,000 تومان 39,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,714,500 تومان 24,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,989,500 تومان 19,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,639,500 تومان 32,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,018,500 تومان 40,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,457,500 تومان 26,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,989,500 تومان 19,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,004,500 تومان 34,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
آبگرم/FAMILY 4PAX
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,844,750 تومان 36,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,127,000 تومان 47,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,607,250 تومان 27,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,989,500 تومان 19,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,834,500 تومان 38,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,859,500 تومان 49,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,384,500 تومان 29,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,989,500 تومان 19,990,000 تومان
MAIN/آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,514,500 تومان 40,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,744,500 تومان 53,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,174,500 تومان 29,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,989,500 تومان 19,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,039,500 تومان 40,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,133,000 تومان 53,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,069,500 تومان 29,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,989,500 تومان 19,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,089,500 تومان 41,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,422,000 تومان 55,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,804,500 تومان 30,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,989,500 تومان 19,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,089,500 تومان 41,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
FAMILY 4PAX/آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,454,500 تومان 43,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,889,500 تومان 57,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,224,500 تومان 30,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,989,500 تومان 19,990,000 تومان
آبگرم/LAND
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,239,500 تومان 44,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,777,000 تومان 60,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,064,500 تومان 31,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,989,500 تومان 19,990,000 تومان
آبگرم/SIDE.SEA
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,289,500 تومان 45,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,827,000 تومان 61,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,114,500 تومان 32,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,989,500 تومان 19,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,289,500 تومان 45,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,929,500 تومان 62,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,169,500 تومان 31,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,989,500 تومان 19,990,000 تومان
آبگرم/SEA
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,339,500 تومان 46,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,979,500 تومان 63,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,219,500 تومان 32,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,989,500 تومان 19,990,000 تومان
SEA/آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,439,500 تومان 48,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,182,000 تومان 66,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,052,000 تومان 36,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,989,500 تومان 19,990,000 تومان
DLX/آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,014,500 تومان 50,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,859,500 تومان 69,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,004,500 تومان 34,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,989,500 تومان 19,990,000 تومان
DLX.SEA/آبگرم

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 • نتیجه منفی تست PCR
 • کارت واکسن
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات

توضیحات

تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا .

پکیج با پرواز آنتالیا 3میلیون افزایش نرخ دارد.

***کودک بالای 6 سال در هتل های رویال وینگز و کودک بالای 10 سال در هتل کنکورد بزرگسال محسوب میشود.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09126337311 آقای لطفیان تماس حاصل فرمایید.
*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021


مسئولین تور

 • آقای هندی
 • خانم میرحمزه
 • خانم پور حنیف
 • خانم طباطبائی
 • خانم پورصفری
 • خانم معزی
 • خانم عراقی
 • خانم رحیمی
 • خانم بیاتی
 • آقای قلی زاده
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt