تور 6شب آنتالیا نوروز 1402

تور 6شب آنتالیا نوروز 1402

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA AYT
تاریخ : شنبه 1402/01/12 ساعت پرواز: 05:10
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : جمعه 1402/01/18 ساعت پرواز: 23:40
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
NET
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,829,700 تومان 27,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,049,100 تومان 35,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,784,500 تومان 21,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,919,700 تومان 30,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,085,800 تومان 40,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,205,900 تومان 22,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,876,700 تومان 32,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,691,700 تومان 43,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,606,700 تومان 23,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم/MAIN
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,524,700 تومان 34,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,502,700 تومان 47,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,400,700 تومان 23,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,069,700 تومان 35,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,129,200 تومان 49,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,018,700 تومان 24,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,069,700 تومان 35,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
- -
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
- -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
FAMILY 4PAX/آبگرم
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,408,700 تومان 37,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,549,700 تومان 51,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,430,700 تومان 24,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم/LAND
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
آبگرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,159,700 تومان 38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,382,200 تومان 54,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,254,700 تومان 25,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم/SIDE.SEA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,189,700 تومان 39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,412,200 تومان 55,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,284,700 تومان 26,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,189,700 تومان 39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,493,700 تومان 56,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,357,700 تومان 25,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم/SEA
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,219,700 تومان 40,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,523,700 تومان 57,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,387,700 تومان 26,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
SEA/آبگرم
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,279,700 تومان 42,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,665,200 تومان 60,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,147,200 تومان 30,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
DLX/آبگرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,824,700 تومان 44,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,291,700 تومان 63,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,138,700 تومان 28,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
DLX SEA/آبگرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
آبگرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم/LUXURY LAND
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم/SEA.SIDE
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,579,700 تومان 52,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
- -
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
- -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
آبگرم/INFINITY BY POOL/4PAX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,124,700 تومان 54,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,080,700 تومان 79,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,876,700 تومان 32,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم/INFINITY BY POOL
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,806,700 تومان 63,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,684,300 تومان 95,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,625,900 تومان 36,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,089,700 تومان 69,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,942,200 تومان 106,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,644,700 تومان 38,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم/SEA VIEW
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,814,700 تومان 77,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
122,425,800 تومان 118,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,290,900 تومان 42,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم/JADE ROOM
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,466,700 تومان 85,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
137,134,200 تومان 133,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,751,700 تومان 45,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
آبگرم
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 • نتیجه منفی تست PCR
 • کارت واکسن
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات

توضیحات

تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا .

تاریخ 4و5و6 فروردین پکیج از طریق قاضی پاشا 2میلیون کاهش نرخ دارد.

***کودک بالای 6 سال در هتل های رویال وینگز و کودک بالای 10 سال در هتل کنکورد بزرگسال محسوب میشود.

***همراه داشتن تست منفی pcr با اعتبار 48 ساعت یا کارت واکسن(2 دوز کامل) واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد،الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09126337311 آقای لطفیان تماس حاصل فرمایید.
*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021


مسئولین تور

 • آقای هندی
 • خانم میرحمزه
 • خانم پور حنیف
 • خانم طباطبائی
 • خانم پورصفری
 • خانم معزی
 • خانم عراقی
 • خانم رحیمی
 • آقای قلی زاده
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt