تور لحظه آخری آنتالیا 20بهمن 1401

تور لحظه آخری آنتالیا 20بهمن 1401

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA AYT
تاریخ : پنجشنبه 1401/11/20 ساعت پرواز: 05:10
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : چهارشنبه 1401/11/26 ساعت پرواز: 23:40
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
net
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,233,700 تومان 14,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,147,700 تومان 18,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,525,700 تومان 11,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
تومان
4pax
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,812,700 تومان 24,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,173,700 تومان 12,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,383,700 تومان 19,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,593,700 تومان 26,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,173,700 تومان 12,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,031,700 تومان 21,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,138,700 تومان 28,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,688,700 تومان 13,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,958,700 تومان 22,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,580,700 تومان 29,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,997,700 تومان 13,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,400,700 تومان 23,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,949,700 تومان 31,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,512,700 تومان 14,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,018,700 تومان 24,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,979,700 تومان 32,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,718,700 تومان 14,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,151,700 تومان 25,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,833,700 تومان 34,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,130,700 تومان 14,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,254,700 تومان 25,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,936,700 تومان 34,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,130,700 تومان 14,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,889,700 تومان 29,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,472,700 تومان 46,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,686,000 تومان 16,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,434,700 تومان 31,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,794,700 تومان 43,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,675,700 تومان 16,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,464,700 تومان 32,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,824,700 تومان 44,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,675,700 تومان 16,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
sea/آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,524,700 تومان 34,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,884,700 تومان 46,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,675,700 تومان 16,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
dlx/آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,833,700 تومان 34,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,871,700 تومان 49,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,632,700 تومان 18,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,554,700 تومان 35,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,914,700 تومان 47,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,675,700 تومان 16,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
dlx sea/آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,983,700 تومان 39,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,317,700 تومان 57,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,971,700 تومان 19,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,990,000 تومان
آبگرم
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,141,700 تومان 58,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,702,700 تومان 87,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,254,700 تومان 25,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,218,700 تومان 64,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,880,000 تومان 96,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,417,700 تومان 27,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
آبگرم

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 • نتیجه منفی تست PCR
 • کارت واکسن
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات

توضیحات

تور آنتالیا لحظه آخری از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه زمستان+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا .

*** پرواز جمعه ها به مقصد قاضی پاشا میباشد ***

***کودک بالای 6 سال در هتل های رویال وینگز و کودک بالای 10 سال در هتل کنکورد بزرگسال محسوب میشود.

***همراه داشتن تست منفی pcr با اعتبار 48 ساعت یا کارت واکسن(2 دوز کامل) واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد،الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09126337311 آقای لطفیان تماس حاصل فرمایید.
*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021


مسئولین تور

 • آقای هندی
 • خانم میرحمزه
 • خانم پور حنیف
 • خانم پورصفری
 • خانم معزی
 • خانم عراقی
 • خانم رحیمی
 • خانم بیاتی
 • آقای قلی زاده
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt