تور تایلند (پوکت بانکوک) آذر 1401

تور تایلند (پوکت بانکوک) آذر 1401

7 شب
IKA BKK
تاریخ : سه شنبه 1401/09/29 ساعت پرواز: 21:10
مدت پرواز: 07:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: ماهان
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
BKK IKA
تاریخ : چهارشنبه 1401/10/07 ساعت پرواز: 21:30
مدت پرواز: 07:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
شرکت حمل و نقل: ماهان
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,700,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,880,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,880,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,170,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,170,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,280,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,280,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,710,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,930,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,040,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,180,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,430,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,680,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,680,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,830,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,910,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,050,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,230,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,840,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,280,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,250,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,870,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,020,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,370,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,800,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • نتیجه منفی تست PCR
 • کارت واکسن
 • پرینت حساب بانکی بامانده 50.000.000 تومان
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • ویزا
 • ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

تور تایلند (پوکت و بانکوک) از تهران 7 شب و 8 روز ارزان قیمت ویژه پاییز + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز ماهان✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر
مجری مستقیم تور تایلند (پوکت و بانکوک) گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری تایلند (پوکت و بانکوک) و ارائه ارزان ترین قیمت  .

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

در ایام کریسمس و سال نو میلادی هتل ها شامل سوشارژ میباشند و هزینه هتل ها افزایش دارد , برای اطلاع از جزئیات لطفا با کانتر مربوطه هماهنگ نمایید.

مدارک لازم:
اصل پاسپورت و کپی روی برگه A4
کپی شناسنامه و کارت ملی روی برگه A4 ( کپی تمامی صفحات  )
یک قطعه عکس 6 در 4 ( جدید ، حداکثر برای 3 ماه پیش - رنگی و پشت زمینه سفید - تمام رخ و با کیفیت - بدون عینک )
اصل تمکن مالی لاتین تک برگ با موجودی حداقل 50 میلیون تومان ( روی سربرگ بانک با مهر برجسته بانک یا هولوگرام - حداکثر 3 روز قبل از بانک گرفته شده باشد - با درج اسم صاحب حساب)
بیمه مسافرتی 60 روزه تا سقف 10 هزار یورو
بلیط و واچر هتل

ویزای تایلند 7 روز کاری زمان میبرد .

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

مسئولین تور

 • آقای هندی
 • آقای قاسملو
 • خانم ارجمندی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt