تور تایلند (بانکوک) آذر 1401

تور تایلند (بانکوک) آذر 1401

7 شب
IKA BKK
تاریخ : سه شنبه 1401/09/29 ساعت پرواز: 21:10
مدت پرواز: 07:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: ماهان
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
BKK IKA
تاریخ : چهارشنبه 1401/10/07 ساعت پرواز: 21:30
مدت پرواز: 07:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
شرکت حمل و نقل: ماهان
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,670,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,780,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,780,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,960,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,280,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,460,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,570,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,680,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,080,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,080,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,580,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,580,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,370,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,700,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,060,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,710,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,110,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,120,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,510,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,120,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,410,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • نتیجه منفی تست PCR
 • کارت واکسن
 • پرینت حساب بانکی بامانده 50.000.000 تومان
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
 • ویزا

توضیحات

.
تور تایلند بانکوکاز تهران 7 شب و 8 روز ارزان قیمت ویژه پاییز + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز ماهان✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر
مجری مستقیم تور تایلند (بانکوک) گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری تایلند بانکوک و ارائه ارزان ترین قیمت  .

ترانسفر فقط رفت میباشد درصورت درخواست ترانسفر برگشت مبلغ جداگانه محاسبه میگردد


در ایام کریسمس و سال نو میلادی هتل ها شامل سوشارژ میباشند و هزینه هتل ها افزایش دارد , برای اطلاع از جزئیات لطفا با کانتر مربوطه هماهنگ نمایید.

مدارک لازم:
اصل پاسپورت و کپی روی برگه A4
کپی شناسنامه و کارت ملی روی برگه A4 ( کپی تمامی صفحات  )
یک قطعه عکس 6 در 4 ( جدید ، حداکثر برای 3 ماه پیش - رنگی و پشت زمینه سفید - تمام رخ و با کیفیت - بدون عینک )
اصل تمکن مالی لاتین تک برگ با موجودی حداقل 50 میلیون تومان ( روی سربرگ بانک با مهر برجسته بانک یا هولوگرام - حداکثر 3 روز قبل از بانک گرفته شده باشد - با درج اسم صاحب حساب)
بیمه مسافرتی 60 روزه تا سقف 10 هزار یورو
بلیط و واچر هتل

ویزای تایلند 7 روز کاری زمان میبرد .

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

مسئولین تور

 • آقای هندی
 • آقای قاسملو
 • خانم ارجمندی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt