تور لحظه آخری آنتالیا 10و11و12 شهریور 1401 8 شهریور

تور لحظه آخری آنتالیا 10و11و12 شهریور 1401 8 شهریور

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA AYT
تاریخ : جمعه 1401/06/11 ساعت پرواز: 04:00
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : پنجشنبه 1401/06/17 ساعت پرواز: 21:35
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
net
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,129,500 تومان 26,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,064,500 تومان 31,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,769,500 تومان 23,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,439,500 تومان 28,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,534,500 تومان 32,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,294,500 تومان 24,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,479,500 تومان 33,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,039,500 تومان 40,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,079,500 تومان 25,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,529,500 تومان 34,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,129,500 تومان 46,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,825,000 تومان 26,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,684,500 تومان 35,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,174,500 تومان 49,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,999,500 تومان 36,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,279,500 تومان 49,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,444,500 تومان 27,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,314,500 تومان 36,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,344,500 تومان 45,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,549,500 تومان 27,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,839,500 تومان 36,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
4pax
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,364,500 تومان 37,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,814,500 تومان 46,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,234,500 تومان 26,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,889,500 تومان 37,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,864,500 تومان 47,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,074,500 تومان 27,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,309,500 تومان 38,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,074,500 تومان 47,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,444,500 تومان 27,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
VILLA ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,044,500 تومان 39,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,704,500 تومان 48,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,864,500 تومان 27,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,989,500 تومان 39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,679,500 تومان 57,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,389,500 تومان 27,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,934,500 تومان 40,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,589,500 تومان 51,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,934,500 تومان 40,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,409,500 تومان 40,390,000 تومان
river
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,509,500 تومان 42,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,214,500 تومان 54,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,544,500 تومان 29,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,034,500 تومان 42,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,264,500 تومان 55,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,334,500 تومان 28,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,709,500 تومان 46,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,829,500 تومان 60,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,909,500 تومان 30,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,444,500 تومان 47,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
4pax
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,759,500 تومان 47,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,879,500 تومان 61,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,909,500 تومان 30,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,964,500 تومان 49,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,974,500 تومان 65,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,959,500 تومان 31,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,489,500 تومان 49,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,909,500 تومان 70,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,014,500 تومان 30,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,959,500 تومان 51,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,214,500 تومان 74,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,694,500 تومان 32,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,064,500 تومان 51,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,074,500 تومان 67,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,959,500 تومان 31,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,379,500 تومان 51,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,479,500 تومان 73,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,749,500 تومان 31,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
SUPERIOR DLX
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,639,500 تومان 52,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,909,500 تومان 70,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,600,000 تومان 32,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
sea view
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,689,500 تومان 53,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,484,500 تومان 71,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,009,500 تومان 32,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
dlx
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,789,500 تومان 55,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,844,500 تومان 75,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,639,500 تومان 32,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
dlx sea
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,254,500 تومان 59,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,249,500 تومان 81,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,319,500 تومان 34,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,464,500 تومان 59,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,984,500 تومان 81,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,634,500 تومان 34,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,244,500 تومان 63,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
infinity 4pax
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,054,500 تومان 75,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,234,500 تومان 106,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,989,500 تومان 39,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,444,500 تومان 87,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
131,869,500 تومان 125,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,979,500 تومان 43,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
128,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
93,345,000 تومان 88,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
135,019,500 تومان 128,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,714,500 تومان 44,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
94,395,000 تومان 89,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
suite infinity 2pax
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
98,794,500 تومان 94,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
143,839,500 تومان 136,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,604,500 تومان 46,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
120,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
178,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 • نتیجه منفی تست PCR
 • کارت واکسن
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات

توضیحات

تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا 

***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.

***کودک بالای 6 سال در هتل های رویال وینگز و کودک بالای 10 سال در هتل کنکورد بزرگسال محسوب میشود.

***همراه داشتن تست منفی pcr با اعتبار 48 ساعت یا کارت واکسن(2 دوز کامل) واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد،الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09126337311 آقای لطفیان تماس حاصل فرمایید.
*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021


مسئولین تور

 • خانم میرحمزه
 • خانم ابراهیمی
 • خانم پور حنیف
 • خانم اصفهانی
 • خانم ارجمندی
 • خانم رضایی
 • خانم طباطبائی
 • خانم نادی
 • خانم پورصفری
 • خانم عراقی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt