تور لحظه آخری آنتالیا 10و11و12 شهریور 1401 8 شهریور

تور لحظه آخری آنتالیا 10و11و12 شهریور 1401 8 شهریور

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA AYT
تاریخ : پنجشنبه 1401/06/10 ساعت پرواز: 06:10
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : چهارشنبه 1401/06/16 ساعت پرواز: 23:40
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
net
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,593,700 تومان 26,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,434,700 تومان 31,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,297,700 تومان 23,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,859,700 تومان 28,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,876,700 تومان 32,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,812,700 تومان 24,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,803,700 تومان 33,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,219,700 تومان 40,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,563,700 تومان 25,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,833,700 تومان 34,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,193,700 تومان 46,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,295,000 تومان 26,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,966,700 تومان 35,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,180,700 تومان 49,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
- -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,275,700 تومان 36,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,283,700 تومان 49,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,902,700 تومان 27,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,584,700 تومان 36,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,442,700 تومان 45,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,005,700 تومان 27,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,099,700 تومان 36,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
- -
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
- -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
4pax
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,614,700 تومان 37,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,884,700 تومان 46,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,696,700 تومان 26,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,129,700 تومان 37,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,914,700 تومان 47,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,520,700 تومان 27,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,541,700 تومان 38,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,120,700 تومان 47,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,902,700 تومان 27,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
VILLA ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,262,700 تومان 39,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,738,700 تومان 48,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,314,700 تومان 27,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,189,700 تومان 39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,523,700 تومان 57,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,829,700 تومان 27,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,116,700 تومان 40,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,549,700 تومان 51,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,116,700 تومان 40,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,601,700 تومان 40,390,000 تومان
river
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,661,700 تومان 42,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,124,700 تومان 54,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,962,700 تومان 29,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,176,700 تومان 42,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,154,700 تومان 55,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,756,700 تومان 28,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,781,700 تومان 46,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,613,700 تومان 60,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,301,700 تومان 30,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,502,700 تومان 47,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
- -
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
- -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
4pax
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,811,700 تومان 47,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,643,700 تومان 61,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,301,700 تومان 30,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,974,700 تومان 49,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,660,700 تومان 65,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,331,700 تومان 31,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,489,700 تومان 49,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,501,700 تومان 70,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,404,700 تومان 30,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,931,700 تومان 51,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,724,700 تومان 74,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,052,700 تومان 32,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,034,700 تومان 51,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,720,700 تومان 67,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,331,700 تومان 31,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,343,700 تومان 51,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,003,700 تومان 73,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,125,700 تومان 31,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
SUPERIOR DLX
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,579,700 تومان 52,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,501,700 تومان 70,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,960,000 تومان 32,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
sea view
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,609,700 تومان 53,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,046,700 تومان 71,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,361,700 تومان 32,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
dlx
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,669,700 تومان 55,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,342,700 تومان 75,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,979,700 تومان 32,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
dlx sea
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,068,700 تومان 59,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,625,700 تومان 81,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,627,700 تومان 34,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,274,700 تومان 59,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,346,700 تومان 81,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,936,700 تومان 34,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,982,700 تومان 63,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
- -
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
- -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
infinity 4pax
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,548,700 تومان 75,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
110,096,700 تومان 106,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,189,700 تومان 39,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,702,700 تومان 87,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
129,357,700 تومان 125,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,103,700 تومان 43,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
128,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,567,000 تومان 88,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
132,447,700 تومان 128,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,824,700 تومان 44,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
92,597,000 تومان 89,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
- -
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
- -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
suite infinity 2pax
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,912,700 تومان 94,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
141,099,700 تومان 136,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,678,700 تومان 46,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
120,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
178,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 • نتیجه منفی تست PCR
 • کارت واکسن
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات

توضیحات

تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا 

***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.

***کودک بالای 6 سال در هتل های رویال وینگز و کودک بالای 10 سال در هتل کنکورد بزرگسال محسوب میشود.

***همراه داشتن تست منفی pcr با اعتبار 48 ساعت یا کارت واکسن(2 دوز کامل) واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد،الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09126337311 آقای لطفیان تماس حاصل فرمایید.
*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021


مسئولین تور

 • خانم میرحمزه
 • خانم پور حنیف
 • خانم ارجمندی
 • خانم طباطبائی
 • خانم پورصفری
 • خانم عراقی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt