تور بدروم 19 خرداد 1401

تور بدروم 19 خرداد 1401

6 شب
IKA ADB
تاریخ : پنجشنبه 1401/03/19 ساعت پرواز: 00:30
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: ایرتور
نوع سفر: هواپیما
مقصد: عدنان مندرس
ADB IKA
تاریخ : پنجشنبه 1401/03/26 ساعت پرواز: 03:45
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : عدنان مندرس
شرکت حمل و نقل: ایرتور
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
gumbet
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
gumbet
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
turgutreis
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
gumbet
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
turgutreis
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
turgutreis
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
ortakent
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
turgutreis
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
CLUB
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
ANEX/Bodrum
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,655,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
turgutreis
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,935,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
STD CLUB ROOM/BODRUM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,935,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
Bodrum
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
gumbet
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
CLUB LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
myndos room/turgutreis
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
main std room/turgutreis
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
turgutreis
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
gumbet
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
banglow room/torba
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
guvercinlik
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,925,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,655,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
Bodrum
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
gundogan
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
akyarlar
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
anex garden view/torba
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,655,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
torba
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,590,000 تومان
DLX GARDEN VIEW

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • نتیجه منفی تست PCR
 • کارت واکسن
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

توضیحات

تور بدروم از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز ایرتور✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر


نرخ کودک زیر 2سال990/000 تومان میباشد.
تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***


تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

مسئولین تور

 • خانم میرحمزه
 • خانم ابراهیمی
 • خانم پور حنیف
 • خانم کوهی
 • خانم اصفهانی
 • خانم رستمی
 • خانم ارجمندی
 • خانم رضایی
 • خانم چشمه
 • خانم طباطبائی
 • خانم خوشرو
 • خانم نادی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt