تور بدروم 12 خرداد 1401   2خرداد

تور بدروم 12 خرداد 1401 2خرداد

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA ADB
تاریخ : پنجشنبه 1401/03/12 ساعت پرواز: 00:30
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: ایرتور
نوع سفر: هواپیما
مقصد: عدنان مندرس
ADB IKA
تاریخ : پنجشنبه 1401/03/19 ساعت پرواز: 03:45
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : عدنان مندرس
شرکت حمل و نقل: ایرتور
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
gumbet
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
gumbet
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,515,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
turgutreis
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,485,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,115,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
ortakent
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
gumbet
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
gumbet
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
turgutreis
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
turgutreis
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
turgutreis
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
turgutreis
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
CLUB
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
gumbet
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
CLUB LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,515,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
myndos room/turgutreis
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,135,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
STD ROOM/BODRUM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,135,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
Bodrum
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
ANEX/Bodrum
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
main std room/turgutreis
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,185,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
gumbet
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
turgutreis
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
banglow room/torba
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
gundogan
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
guvercinlik
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
Bodrum
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
akyarlar
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,485,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
anex garden view/torba
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان
torba
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • نتیجه منفی تست PCR
 • کارت واکسن
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت

توضیحات

تور بدروم از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز ایرتور✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر


نرخ کودک زیر 2سال990/000 تومان میباشد.
تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***


تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

مسئولین تور

 • خانم میرحمزه
 • خانم ابراهیمی
 • خانم پور حنیف
 • خانم کوهی
 • خانم اصفهانی
 • خانم ارجمندی
 • خانم رضایی
 • خانم چشمه
 • خانم طباطبائی
 • خانم نادی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt