تور آنتالیا نوروز 1401 (12شب)

تور آنتالیا نوروز 1401 (12شب)

12 شب

این تور منقضی شده است.

IKA AYT
تاریخ : چهارشنبه 1401/02/07 ساعت پرواز: 23:00
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: امارات
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : دوشنبه 1401/02/19 ساعت پرواز: 22:00
مدت پرواز: 04:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
شرکت حمل و نقل: امارات
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

U.All

12 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,889,700 تومان 29,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,584,700 تومان 36,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,134,700 تومان 21,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,464,700 تومان 32,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,601,700 تومان 40,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,061,700 تومان 22,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,129,700 تومان 37,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,944,700 تومان 48,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,915,700 تومان 24,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
جشن/آبگرم
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,159,700 تومان 38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,210,700 تومان 50,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,636,700 تومان 24,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,704,700 تومان 40,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,991,700 تومان 53,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,563,700 تومان 25,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
side/آبگرم
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,146,700 تومان 41,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,154,700 تومان 55,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,078,700 تومان 26,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
sea/آبگرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,485,700 تومان 43,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,596,700 تومان 56,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,563,700 تومان 25,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
SIDE.S
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,618,700 تومان 44,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,347,700 تومان 58,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,563,700 تومان 25,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
SEA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,184,700 تومان 56,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
- -
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
- -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
INFINITY4
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
113,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
آبگرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
122,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
آبگرم
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
  • نتیجه منفی تست PCR
  • کارت واکسن
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

تور آنتالیا از تهران 12 شب و 13 روز ارزان قیمت ویژه نوروز+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا 

کودک بالای 10سال در هتل رویال وینگز بزرگسال محسوب میشود.

***استفاده از لوناپارک(شهربازی) در هتل رویال وینگز برای مسافرین این هتل رایگان می باشد.

***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.

***در صورت عدم استفاده پرواز رفت و برگشت برای تورها از مبلغ تور 7 میلیون تومان کسر می گردد.

***در صورت بسته شدن مرز به هر دلیل هزینه کل تور به مسافر استرداد میشود.

***همراه داشتن تست منفی pcr با اعتبار 48 ساعت یا کارت واکسن(2 دور کامل) واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد،الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

*** برخی تاریخ ها  پرواز از طریق فرودگاه قاضی پاشا انجام می شود.

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09126337311 آقای لطفیان تماس حاصل فرمایید.
*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021


مسئولین تور

  • خانم میرحمزه
  • خانم پور حنیف
  • خانم ارجمندی
  • خانم طباطبائی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt