تور کوش آداسی 9 مهر 1400

تور کوش آداسی 9 مهر 1400

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA ADB
تاریخ : جمعه 1400/07/09 ساعت پرواز: 01:50
مدت پرواز: 03:40
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی: ماهان
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
ADB IKA
تاریخ : جمعه 1400/07/16 ساعت پرواز: 05:45
مدت پرواز: 03:40
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
هواپیمایی: ماهان
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,115,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,435,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
club room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
MAIN LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
STD NO BALCONY
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,585,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,525,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
SIDE SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,690,000 تومان
SIDE SEA VIEW

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  • نتیجه منفی تست PCR
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کوش آداسی به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور کوش آداسی گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری کوش آداسی و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر کوش آداسی

*** نرخ کودک زیر 2 سال 790.000 تومان می باشد. 

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

مسئولین تور

  • خانم پور حنیف
  • خانم کوهی
  • خانم طباطبائی
  • خانم خوشرو
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt