تور آنتالیا 4 تیر 1400 (پگاسوس)

تور آنتالیا 4 تیر 1400 (پگاسوس)

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA AYT
تاریخ : جمعه 1400/04/04 ساعت پرواز: 05:30
مدت پرواز: 03:30
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی: پگاسوس
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : پنجشنبه 1400/04/10 ساعت پرواز: 21:30
مدت پرواز: 03:30
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
هواپیمایی: پگاسوس
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,580,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
ANTALYA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,675,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,525,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
park room/KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,115,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
SIDE
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
ANTALYA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
KONYALTI
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,115,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,990,000 تومان
BELEK

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

* نرخ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

مسئولین تور

  • آقای پرک
  • خانم میرحمزه
  • خانم اسماعیلی
  • خانم رضایی
  • خانم علیپور
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt