0214935
تور استانبول 21 اردیبهشت 1400 (3شب)

تور استانبول 21 اردیبهشت 1400 (3شب)

3 شب
IKA SAW
تاریخ : سه شنبه 1400/02/21 ساعت پرواز: 11:00
مدت پرواز: 03:00
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی: ایرتور
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی صابیحا گوکچن
SAW IKA
تاریخ : جمعه 1400/02/24 ساعت پرواز: 14:15
مدت پرواز: 03:00
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی صابیحا گوکچن
هواپیمایی: ایرتور
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

ریدل

ریدل

REYDEL

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +20 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +38 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان +20 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
هرتون

هرتون

HERTON

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +26 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +50 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان +26 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
توپکاپی سابنا

توپکاپی سابنا

SABENA

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +26 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +50 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان +26 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
فیده

فیده

FIDE

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +29 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +56 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان +29 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
هتل افس

هتل افس

EFES TAXIM

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +29 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +56 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان +29 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
جومبالی

جومبالی

CUMBALI

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +29 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +56 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان +29 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
گرند اونال

گرند اونال

Grand Unal

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +35 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +68 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان +35 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
گرند هیلاریوم

گرند هیلاریوم

GRAND HILARIUM

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +35 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +68 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان +35 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
تکسیم اکسپرس

تکسیم اکسپرس

TAKSIM EXPRESS

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +38 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +74 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان +38 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
هتل وایت مونارچ استانبول

هتل وایت مونارچ استانبول

WHITE MONARCH

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +38 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +74 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان +38 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
سیتی سنتر

سیتی سنتر

CITY CENTER

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +42 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +78 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان +42 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
گرند هالیک

گرند هالیک

GRAND HALIC

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +44 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +86 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان +44 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
کارتون

کارتون

CARTOON

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +44 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +86 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان +44 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
سنترال پالاس

سنترال پالاس

CENTRAL PALACE

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +59 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +116 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان +50 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
گرند اوزتانیک

گرند اوزتانیک

GRAND OZTANIK

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +70 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +139 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان +56 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
گلدن ایج

گلدن ایج

GOLDEN AGE

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +70 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +139 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان +56 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
تایتانیک سیتی تکسیم

تایتانیک سیتی تکسیم

TITANIC CITY TAKSIM

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +74 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +146 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان +56 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
آرتیسان ام گالری

آرتیسان ام گالری

THE ARTISAN MGALLERY(MERCURE TAKSIM)

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +85 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +168 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان +74 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
شرایتون سیتی سنتر

شرایتون سیتی سنتر

SHERATON CITY CENTER

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +88 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +175 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان +78 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
الیت ورلد

الیت ورلد

ELITE WORLD

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +96 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +189 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان +99 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
هیلتون بسفروس

هیلتون بسفروس

HILTON BOSPHORUS

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +150 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +297 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان +74 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان
سی وی کی پارک بسفروس

سی وی کی پارک بسفروس

CVK PARK BOSPHORUS

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +182 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان +362 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان +106 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,400,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
  تعداد:
 • ترانسفر فرودگاهی
  تعداد:
 • بیمه مسافرتی
  تعداد:

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

نرخ کودک زیر 2سال995/000 تومان میباشد.

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

مسئولین تور

 • آقای پرک
 • خانم میرحمزه
 • خانم اسماعیلی
 • خانم رضایی