0214935
تور آنتالیا 17 اردیبهشت 1400

تور آنتالیا 17 اردیبهشت 1400

6 شب
IKA AYT
تاریخ : جمعه 1400/02/17 ساعت پرواز: 07:05
مدت پرواز: 03:30
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی: فری برد
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : جمعه 1400/02/24 ساعت پرواز: 00:20
مدت پرواز: 03:30
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
هواپیمایی: فری برد
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

ملودی کمر

ملودی کمر

MELODI KEMER

All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,735,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
لارا پالاس

لارا پالاس

LARA PALACE

All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
سندر

سندر

CENDER

All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
ترنساتلانتیک و اسپا

ترنساتلانتیک و اسپا

TRANSATLANTIK HOTEL & SPA

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
آرماس لابادا بیچ

آرماس لابادا بیچ

ARMAS LABADA BEACH

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,485,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
کارمیر ریزورت

کارمیر ریزورت

KARMIR RESORT

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
امپریال سانلند

امپریال سانلند

IMPERIAL SUNLAND

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
آسکا لارا

آسکا لارا

ASKA LARA

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
کلاب سرا

کلاب سرا

CLUB SERA

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
club room
ملاس لارا

ملاس لارا

MELAS

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
میراکل ریزورت

میراکل ریزورت

MIRACLE

All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
آدالیا الیت لارا

آدالیا الیت لارا

ADALYA ELITE LARA

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
گرانادا لاکچری بلک

گرانادا لاکچری بلک

GRANADA LUXURY BELEK

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
فیم رزیدنس لارا اند اسپا

فیم رزیدنس لارا اند اسپا

FAME RESIDENCE LARA

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
کنکورد دلوکس ریزورت

کنکورد دلوکس ریزورت

CONCORD DELUXE

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
LIMAK LARA DELUXE

LIMAK LARA DELUXE

LIMAK LARA DELUXE

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
اسپایس

اسپایس

SPICE

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
بایا لارا

بایا لارا

BAIA LARA

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
شروود اکسکلوسیو لارا

شروود اکسکلوسیو لارا

SHERWOOD EXCLUSIVE LARA

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,735,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
سوسسی لاکچری

سوسسی لاکچری

SUSESI Luxury

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
الا کوالیتی

الا کوالیتی

ELA QUALITY

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
تایتانیک مردان پالاس

تایتانیک مردان پالاس

TITANIC MARDAN PALACE

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
دلفین ایمپریال

دلفین ایمپریال

DELPHIN IMPERIAL

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
سلکتوم لاکچری ریزورت

سلکتوم لاکچری ریزورت

SELECTUM LUXURY

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
ریکسوس سان گیت

ریکسوس سان گیت

RIXOS SUNGATE

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
رکسوس پریمیوم

رکسوس پریمیوم

RIXOS PREMIUM BELEK

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
رگنوم کاریا

رگنوم کاریا

REGNUM CARYA

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
  تعداد:
 • تور لیدر فارسی زبان
  تعداد:
 • بلیط رفت و برگشت
  تعداد:
 • بیمه مسافرتی
  تعداد:

توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

*** ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.


مسئولین تور

 • آقای پرک
 • خانم میرحمزه
 • خانم اسماعیلی
 • خانم رضایی