0214935
تور آنتالیا 6و7و8 خرداد 1400 (6شب)

تور آنتالیا 6و7و8 خرداد 1400 (6شب)

6 شب
IKA AYT
تاریخ : جمعه 1400/03/07 ساعت پرواز: 02:55
مدت پرواز: 03:30
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی: سان اکسپرس
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : پنجشنبه 1400/03/13 ساعت پرواز: 20:40
مدت پرواز: 03:30
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
هواپیمایی: سان اکسپرس
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

سندر

سندر

CENDER

All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
گرند پارک لارا

گرند پارک لارا

GRAND PARK LARA

All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
LARA
لارن فامیلی

لارن فامیلی

LAREN FAMILY

All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
LARA
کلاب سرا

کلاب سرا

CLUB SERA

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
club room/LARA
آدالیا الیت لارا

آدالیا الیت لارا

ADALYA ELITE LARA

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
LARA
کنکورد دلوکس ریزورت

کنکورد دلوکس ریزورت

CONCORD DELUXE

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
LARA
شروود دریمز ریزورت

شروود دریمز ریزورت

SHERWOOD DREAMS RESORT

All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
BELEK
شروود اکسکلوسیو لارا

شروود اکسکلوسیو لارا

SHERWOOD EXCLUSIVE LARA

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
LARA
آی سی گرین پالاس

آی سی گرین پالاس

IC GREEN PALACE

All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
LARA
سوئنو گلف

سوئنو گلف

SUENO GOLF

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
BELEK
سوئنو دلوکس بلک

سوئنو دلوکس بلک

SUENO DELUXE

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
DLX LAND/BELEK
تایتانیک بیچ لارا

تایتانیک بیچ لارا

TITANIC BEACH LARA

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
LARA
رویال سگینوس

رویال سگینوس

ROYAL SEGINUS

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
SPR LAND/ LARA
هتل تایتانیک دلوکس

هتل تایتانیک دلوکس

TITANIC DELUXE

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
BELEK
کایا پلازا گلف

کایا پلازا گلف

KAYA PALAZZO GOLF BELEK

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
SPR SEA /BELEK
سوسسی لاکچری

سوسسی لاکچری

SUSESI Luxury

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
DLX LAND/BELEK
رکسوس داون تاون

رکسوس داون تاون

RIXOS DOWN TOWN

All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
LARA
کورنلیا دیاموند

کورنلیا دیاموند

CORNELIA DIAMOND

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
STD GARDEN/BELEK
دلفین ایمپریال

دلفین ایمپریال

DELPHIN IMPERIAL

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
SPR LAND/LARA
کالیستا لاکچری ریزورت

کالیستا لاکچری ریزورت

CALISTA LUXURY RESORT

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
DLX LAND/BELEK
ریکسوس لجند

ریکسوس لجند

RIXOS LEGENDS

All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
DLX LAND/BELEK
رکسوس پریمیوم بلک

رکسوس پریمیوم بلک

RIXOS PREMIUM

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
DLX GARDEN/BELEK
رگنوم کاریا

رگنوم کاریا

REGNUM CARYA

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
LXRY GOLF/BELEK

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
  تعداد:
 • تور لیدر فارسی زبان
  تعداد:
 • بلیط رفت و برگشت
  تعداد:
 • بیمه مسافرتی
  تعداد:

توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

* نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

مسئولین تور

 • آقای پرک
 • خانم میرحمزه
 • خانم رضایی
 • خانم اسماعیلی