تور اروپا آذر 97

تور اروپا آذر 97

7 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
790 یورو
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,390 یورو
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
690 یورو
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
390 یورو
5 روزه _ 28 آذر _ ترکیش ایر _ 4شب بارسلون <br/> <br/> *نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد* <br/> <br/>
قیمت 2 تخته (هرنفر)
890 یورو
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,490 یورو
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
790 یورو
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
390 یورو
8 روزه _ 9و16و23 آذر _ ایران ایر _ 7شب پاریس <br/> <br/> *نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد* <br/> <br/>
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,090 یورو
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,690 یورو
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
990 یورو
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
490 یورو
5 روزه _ 18 آذر _ ایران ایر_ 4شب لندن <br/> <br/> *نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد* <br/> <br/>
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,390 یورو
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,490 یورو
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,290 یورو
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
690 یورو
11 روزه _ 9 آذر _ ترکیش ایر _ 2شب مادرید-کوردوبا + 1شب سویل + 2شب گرانادا + 2شب والنسیا + 3شب بارسلون <br/> <br/> *نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد* <br/> <br/>
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,390 یورو
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,290 یورو
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,290 یورو
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
590 یورو
8 روزه _ 18 آذر _ ایران ایر_ 7شب لندن <br/> <br/> *نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد* <br/> <br/>
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,390 یورو
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,290 یورو
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,290 یورو
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
790 یورو
7 روزه _ 19 آذر _ ترکیش ایر_ 3شب بوداپست+3شب پاریس <br/> <br/> *نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد* <br/> <br/>
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,490 یورو
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,590 یورو
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,390 یورو
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
790 یورو
8روزه _ 15 آذر _ ترکیش ایر_ 4شب زوریخ+ 3شب آمستردام <br/> <br/> *نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد* <br/> <br/>
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,690 یورو
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,390 یورو
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,490 یورو
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
790 یورو
9 روزه _ 20 آذر _ ترکیش ایر _ 4شب پاریس + 4شب رم <br/> <br/> *نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد* <br/> <br/>
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,690 یورو
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,390 یورو
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,490 یورو
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
790 یورو
9 روزه _ 24 آذر _ آلیتالیا _ 4شب رم + 4شب بارسلون <br/> <br/> *نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد* <br/> <br/>
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,690 یورو
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,390 یورو
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,490 یورو
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
790 یورو
9روزه _ 16 آذر _ ترکیش ایر_ 4شب زوریخ+ 4شب پاریس <br/> <br/> *نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد* <br/> <br/>
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,890 یورو
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,990 یورو
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,790 یورو
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
790 یورو
10 روزه _ 9 آذر _ ترکیش ایر_ 2شب مادرید+4شب بارسلون+3شب لیسبون <br/> <br/> *نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد* <br/> <br/>
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,990 یورو
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,990 یورو
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,890 یورو
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
890 یورو
10 روزه _ 9 آذر _ آلیتالیا _ 3شب پاریس + 3شب بارسلون + 3شب رم <br/> <br/> *نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد* <br/> <br/>
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,990 یورو
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,990 یورو
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,890 یورو
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
890 یورو
10 روزه _ 20 آذر _ آلیتالیا _ 3شب پاریس + 3شب رم + 3شب بارسلون <br/> <br/> *نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد* <br/> <br/>
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,090 یورو
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,190 یورو
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,890 یورو
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
890 یورو
12 روزه _ 23 آذر _ ترکیش ایر_ 2شب ژنو+ 3شب لوسرن+ 3شب مونیخ+3شب وین <br/> <br/> *نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد* <br/> <br/>
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,190 یورو
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,290 یورو
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,990 یورو
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
890 یورو
12 روزه _ 14 آذر _ آلیتالیا _ 2شب ونیز + 2شب فلورانس + 3شب رم + 4شب بارسلون <br/> <br/> *نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد* <br/> <br/>
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,290 یورو
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,290 یورو
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,990 یورو
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
890 یورو
12 روزه _ 14 آذر _ آلیتالیا _ 2شب ونیز + 2شب فلورانس + 3شب رم + 4شب پاریس <br/> <br/> *نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد* <br/> <br/>
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,490 یورو
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,690 یورو
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,290 یورو
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
990 یورو
13 روزه _ 16 آذر _ ترکیش ایر_ 4شب زوریخ+ 4شب پاریس+ 4شب رم <br/> <br/> *نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد* <br/> <br/>
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,990 یورو
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,290 یورو
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,790 یورو
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,590 یورو
17 روزه _ 16 آذر _ ترکیش ایر_ 4شب زوریخ+ 4شب پاریس+ 4شب رم+4شب بارسلون <br/> <br/> *نرخ پرواز جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت میگردد* <br/> <br/>

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • اصل پاسپورت باحداقل 7 ماه اعتباراززمان سفر + کپی پاسپورت و کپی ویزاهای قبل
 • مشخصات مسافر( شغل، سمت، زمینه فعالیت، نام شرکت)، آدرس محل کار، آدرس منزل با ذکر شماره تلفن ها
 • 2 قطعه عکس جدید رنگی زمینه سفید سایز 4.5 × 3.5
 • کلیه اسنادمالی اصل وکپی (پرینت گردش حساب 3 الی 6 ماهه اخیرباحداقل مانده بالای 50 میلیون تومان برای هر نفر + نامه تمکن مالی از بانک به انگلیسی)
 • کلیه اسنادشغلی اصل وکپی (روزنامه رسمی، اساسنامه،پروانه کسب،گواهی اشتغال به کار+ تاییدیه بیمه تامین اجتماعی، گواهی اشتغال به تحصیل و ...) (دار الترجمه رسمی)
 • ضمانت برگشت
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • لیدر فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی
 • راهنمای محلی زبان

توضیحات

***الفبای سفر مجری مستقیم تورهای اروپایی***

 *** توضیحات تکمیلی ***

1.  با توجه به نوسانات نرخ ارز در صورت افزایش قیمت پرواز ما به التفاوت از مسافر دریافت خواهد شد. 
2. مسافران میبایست جهت انگشت نگاری در موعد مقرر در محل سفارت حظور بهم رسانند.
3. ضمانت لازم جهت بازگشت الزامی است.
4. در صورت تغییر در برنامه پروازی و یا ایرلاین مربوطه مراتب متعاقبا به مسافران محترم اعلام خواهد شد.

مسئولین تور

 • خانم ارجمندی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt