تور گرجستان 24 شهریور 97 (3شب)

تور گرجستان 24 شهریور 97 (3شب)

3 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
10 دقیقه تا مرکز شهر
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
مرکز شهر
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
20 دقیقه تا مرکز شهر
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
20 دقیقه تا مرکز شهر
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
مرکز شهر
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
5 دقیقه تا مرکز شهر
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
مرکز شهر
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
5 دقیقه تا مرکز شهر
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,415,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
10 دقیقه تا مرکز شهر <br/> استخردار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,415,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
مرکز شهر
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,415,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
مرکز شهر
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,415,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
مرکز شهر
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,415,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
مرکز شهر
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
مرکز شهر
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
مرکز شهر
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
15 دقیقه تا مرکز شهر <br/> استخردار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
مرکز شهر <br/> استخردار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
مرکز شهر
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
مرکز شهر <br/> استخردار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
مرکز شهر <br/> استخردار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
مرکز شهر <br/> استخردار

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

***الفبای سفر مجری و چارتر کننده تور گرجستان به صورت روزانه ***
1--نرخ کودک زیر 2 سال 350.000 تومان می باشد.
2-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافرمیباشد.
3-پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد.
4- بیمه مسافرتی برای مسافرین بالای 60 سال الزامیست.


مسئولین تور

  • آقای پرک
  • خانم ارجمندی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt