الفبای سفر
الفبای سفر
تور 4شب دبی تیر و مرداد 1403

تور 4شب دبی تیر و مرداد 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
alefbatour
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
دانلود پکیج
متاسفانه ظرفیت این تور در این تاریخ تکمیل شده تاریخ دیگری انتخاب کنید.

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۵٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۹٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۲٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۷٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۱٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۴٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۹٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۶٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۰٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۸٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۷٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۰٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۸٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۷٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۱٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۰٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۸٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۴٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۷٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۲٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۸٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۰٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۰٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۰٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۰٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۸٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۵٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
بدون ترانسفر

اطلاعات تور

توضیحات

تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز ایرعربیا✈️ + بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

ترانسفر فرودگاهی هتل های منطقه شیخ زائد جمیرا و پالم قبل از رزرو بصورت تلفنی با کانتر مربوطه چک گردد.

.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.390.000 تومان می باشد.

*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** همراه داشتن مبلغ 3000درهم یا ارز معادل بهمراه وچرهتل + بلیط رفت و برگشت+ویزا الزامی بوده و درصورت عدم پذیرش مسافر توسط دولت امارات به دلیل کسری موارد مذکور؛ مسئولیت بعهده شخص مسافر یا آژانس درخواست کننده میباشد .

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook