الفبای سفر
الفبای سفر
تور 7شب دبی تیر و مرداد 1403

تور 7شب دبی تیر و مرداد 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
alefbatour
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۵٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۹٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۵٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۱٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۸٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۸٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۵٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۴٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۱٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۸٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۷٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۱٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۷٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۲٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۴۱٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۷٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۲٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۴۱٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۳٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۳٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۸٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۵٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۴۴٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۶٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۵٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۵٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۵۶٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۲٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۱٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۷٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۴٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۷٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۶٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۷٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۴٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۳٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۹٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۵٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۶٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۸٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶۵٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز ایرعربیا✈️ + بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

ترانسفر فرودگاهی هتل های منطقه شیخ زائد جمیرا و پالم قبل از رزرو بصورت تلفنی با کانتر مربوطه چک گردد.

.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.390.000 تومان می باشد.

*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** همراه داشتن مبلغ 3000درهم یا ارز معادل بهمراه وچرهتل + بلیط رفت و برگشت+ویزا الزامی بوده و درصورت عدم پذیرش مسافر توسط دولت امارات به دلیل کسری موارد مذکور؛ مسئولیت بعهده شخص مسافر یا آژانس درخواست کننده میباشد .

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook