الفبای سفر
الفبای سفر
تور 6شب دبی تیر و مرداد1403

تور 6شب دبی تیر و مرداد1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
alefbatour
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۵٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۵٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۵٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۸٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۳٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۵٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۰٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۷٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۷٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۹٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۲٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۳٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۲٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۰٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۵٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۷٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۲٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۵٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۷٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۹٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۹٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۶٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۴۰٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۶٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۵۰٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۰٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۹٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۲٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۸٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۵٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۵٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۲٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۵٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۶٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۸٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۰٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۷٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۷٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵۷٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز ایرعربیا✈️ + بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

ترانسفر فرودگاهی هتل های منطقه شیخ زائد جمیرا و پالم قبل از رزرو بصورت تلفنی با کانتر مربوطه چک گردد.

.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.390.000 تومان می باشد.

*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** همراه داشتن مبلغ 3000درهم یا ارز معادل بهمراه وچرهتل + بلیط رفت و برگشت+ویزا الزامی بوده و درصورت عدم پذیرش مسافر توسط دولت امارات به دلیل کسری موارد مذکور؛ مسئولیت بعهده شخص مسافر یا آژانس درخواست کننده میباشد .

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook