الفبای سفر
الفبای سفر
تور 3شب دبی تابستان 1403

تور 3شب دبی تابستان 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
Aircraft - امارات (Economy)
alefbatour
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - امارات (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۶٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۵٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۵٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۵٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۹٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۵٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۸٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۱٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۶٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۹٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۳٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۷٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۷٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۹٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۷٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۷٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان