الفبای سفر
الفبای سفر
تور 6شب دبی تیر 1403

تور 6شب دبی تیر 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
alefbatour
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,400,000تومان
  18,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,300,000تومان
  24,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,900,000تومان
  16,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,800,000تومان
  9,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,200,000تومان
  20,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,200,000تومان
  27,350,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,500,000تومان
  17,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,800,000تومان
  9,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,100,000تومان
  22,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,000,000تومان
  31,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,700,000تومان
  20,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,800,000تومان
  9,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,600,000تومان
  22,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,100,000تومان
  32,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,200,000تومان
  20,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,800,000تومان
  9,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,000,000تومان
  24,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,200,000تومان
  34,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,800,000تومان
  21,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,800,000تومان
  9,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,400,000تومان
  26,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,100,000تومان
  38,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,500,000تومان
  23,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,800,000تومان
  9,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,400,000تومان
  26,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,100,000تومان
  38,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,500,000تومان
  23,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,800,000تومان
  9,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,300,000تومان
  28,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  43,900,000تومان
  42,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,100,000تومان
  25,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,800,000تومان
  9,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  48,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  48,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  51,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  51,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,100,000تومان
  33,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,600,000تومان
  51,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,500,000تومان
  30,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,800,000تومان
  9,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  35,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  57,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  58,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  58,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  42,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  69,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  38,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  45,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  76,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  42,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  78,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  43,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  80,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  44,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  89,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  48,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  96,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  52,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  60,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  107,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  57,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  60,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  107,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  57,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز ایرعربیا✈️ + بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

ترانسفر فرودگاهی هتل های منطقه شیخ زائد جمیرا و پالم قبل از رزرو بصورت تلفنی با کانتر مربوطه چک گردد.

.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.390.000 تومان می باشد.

*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** همراه داشتن مبلغ 3000درهم یا ارز معادل بهمراه وچرهتل + بلیط رفت و برگشت+ویزا الزامی بوده و درصورت عدم پذیرش مسافر توسط دولت امارات به دلیل کسری موارد مذکور؛ مسئولیت بعهده شخص مسافر یا آژانس درخواست کننده میباشد .

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook