الفبای سفر
الفبای سفر
تور 5شب دبی خرداد و تیر 1403

تور 5شب دبی خرداد و تیر 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
alefbatour
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,000,000تومان
  18,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,000,000تومان
  23,275,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,500,000تومان
  16,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,300,000تومان
  10,000,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,600,000تومان
  19,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,600,000تومان
  25,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,000,000تومان
  17,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,300,000تومان
  10,000,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,200,000تومان
  21,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,700,000تومان
  28,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,800,000تومان
  19,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,300,000تومان
  10,000,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,700,000تومان
  21,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,600,000تومان
  29,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,200,000تومان
  19,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,300,000تومان
  10,000,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,800,000تومان
  23,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,500,000تومان
  31,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,600,000تومان
  20,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,300,000تومان
  10,000,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,900,000تومان
  25,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,500,000تومان
  35,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,900,000تومان
  22,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,300,000تومان
  10,000,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,900,000تومان
  25,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,500,000تومان
  35,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,900,000تومان
  22,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,300,000تومان
  10,000,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,400,000تومان
  26,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  39,700,000تومان
  38,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,300,000تومان
  23,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,300,000تومان
  10,000,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  42,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  43,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  43,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,500,000تومان
  30,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,800,000تومان
  46,350,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,800,000تومان
  27,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,300,000تومان
  10,000,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  50,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  51,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  52,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  37,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  61,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  66,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  68,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  38,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  42,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  70,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  77,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  43,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  48,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  83,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  46,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  53,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  92,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  50,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز ایرعربیا✈️ + بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

ترانسفر فرودگاهی هتل های منطقه شیخ زائد جمیرا و پالم قبل از رزرو بصورت تلفنی با کانتر مربوطه چک گردد.

.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.390.000 تومان می باشد.

*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** همراه داشتن مبلغ 3000درهم یا ارز معادل بهمراه وچرهتل + بلیط رفت و برگشت+ویزا الزامی بوده و درصورت عدم پذیرش مسافر توسط دولت امارات به دلیل کسری موارد مذکور؛ مسئولیت بعهده شخص مسافر یا آژانس درخواست کننده میباشد .

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook