الفبای سفر
الفبای سفر
تور 5شب دبی خرداد و تیر 1403

تور 5شب دبی خرداد و تیر 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
alefbatour
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  17,350,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,500,000تومان
  16,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,500,000تومان
  21,775,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,000,000تومان
  14,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,100,000تومان
  18,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,000,000تومان
  24,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,400,000تومان
  15,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,600,000تومان
  20,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,200,000تومان
  27,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,200,000تومان
  17,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,100,000تومان
  20,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,100,000تومان
  28,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,700,000تومان
  18,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,300,000تومان
  21,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,900,000تومان
  29,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,100,000تومان
  18,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,300,000تومان
  23,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,000,000تومان
  33,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,400,000تومان
  20,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,300,000تومان
  23,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,000,000تومان
  33,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,400,000تومان
  20,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,900,000تومان
  25,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  38,100,000تومان
  36,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,700,000تومان
  22,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  41,350,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  42,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  42,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  44,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,000,000تومان
  29,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  46,200,000تومان
  44,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,200,000تومان
  26,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  50,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  50,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  59,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  64,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  36,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  66,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  36,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  68,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  38,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  44,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  76,350,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  41,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  81,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  44,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  91,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  49,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز ایرعربیا✈️ + بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

ترانسفر فرودگاهی هتل های منطقه شیخ زائد جمیرا و پالم قبل از رزرو بصورت تلفنی با کانتر مربوطه چک گردد.

.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.390.000 تومان می باشد.

*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** همراه داشتن مبلغ 3000درهم یا ارز معادل بهمراه وچرهتل + بلیط رفت و برگشت+ویزا الزامی بوده و درصورت عدم پذیرش مسافر توسط دولت امارات به دلیل کسری موارد مذکور؛ مسئولیت بعهده شخص مسافر یا آژانس درخواست کننده میباشد .

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook